Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (OÚ Komárno)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2012
Dodatok č.4 k zmluve č. KMCO-109-21/CO-2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátu
ObU-KN_D04_CO-2012-00139_2012
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obvodný úrad Komárno
12. Október 2012
Kúpna zmluva č.1/2012 - pozemok
OBU-KN_ZM_OEO-2012-00246_2012
24 200,00 € Obvodný úrad Komárno COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo
12. Október 2012
Kúpna zmluva č. 2/2012 - pozemok
OBU-KN_ZM_OEO-2012-00247_2012
4 499,00 € Obvodný úrad Komárno COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo
12. Október 2012
Kúpna zmluva č. 3/2012 - pozemok
OBU-KN_ZM_OEO-2012-00245_2012
4 169,00 € Obvodný úrad Komárno COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo
28. Jún 2012
Zmluva o výpožičke
OBU-KN_ZM_OEO-2012-00149_2012.
Doplnená
0,00 € Mesto Komárno Obvodný úrad Komárno
13. Jún 2012
Kúpna zmluva č.1/2011
OBU-KN_ZM_OEO-2012-00179_2012
Doplnená
2 900,00 € Václavík Benedikt, Ing., rod.Václavík a a manželka Václavíková Milota, Ing., rod.Valachová Obvodný úrad Komárno
13. Jún 2012
Kúpna zmluva č.2/2009
OBU-KN_ZM_OEO-2012-00180_2012
690,00 € Fehér Attila, rod.Fehér Obvodný úrad Komárno
13. Jún 2012
Kúpna zmluva č.5/2009
OBU-KN_ZM_OEO-2012-00136_2012
Doplnená
2 020,00 € Bílková Alžbeta, rod.Ďurčovičová Obvodný úrad Komárno
13. Jún 2012
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
OBU-KN_ZM_OEO-2012-00154_2012
2 580,00 € Ing. Marek Vidovenec Obvodný úrad Komárno
16. Marec 2012
Zakúpenie podpory pre 40 licencií antivírusového programu
OBU-KN_ZM_OEO-2012-00134-10_2012
744,00 € LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Obvodný úrad Komárno
23. Február 2012
Kúpna zmluva na potraviny
OBU-KN_ZM_OEO-2012-00090-24_2012
6 000,00 € Alfréd Izsák - FI FREDO Obvodný úrad Komárno
13. Február 2012
Zmluva o výpožičke uzavretá podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
OBU-KN_ZM_OEO-2012-00115-2_2012
0,00 € Mesto Komárno Obvodný úrad Komárno
13. Február 2012
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
OBU-KN_ZM_OEO-2012-00115-1_2012
130,00 € Mesto Komárno Obvodný úrad Komárno
1. Február 2012
Poistenie vozidiel - KASKO
OBU-KN_ZM_OEO-2012-00067_2012
414,40 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Obvodný úrad Komárno
31. Január 2012
Kolektiva zmluva pre zamestnancov ObU Komárno
OBU-KN_ZM_O-2012-00038_2012
Doplnená
0,00 € Základná organizácia SLOVES Obvodný úrad Komárno Obvodný úrad Komárno
31. Január 2012
Dodatok č. 9 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
OBU-KN_D_OEO-2012-00015-1_2012
18 431,16 € CALOR, s.r.o. Obvodný úrad Komárno
17. Jún 2011
Zmluva o poskytnutí služieb
OBU-KN_ZM_OEO-2011-00089-15_2011
0,00 € Milan Kraslan OBU-KN
3. Jún 2011
Zmluva o spolupráci pri vykonaní exekúcie
OBU-KN_ZM_OEO-2011-00091-1_2011
0,00 € Exekútorský úrad Levice, JUDr. Ing. Jozef Buri-súdny exekútor OBU-KN
20. Apríl 2011
Zmluva o výpožičke uzavretá podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
OBU-KN_ZM_OEO-2011-00077-1_2011
0,00 € Mesto Komárno OBU-KN
14. Marec 2011
Dohoda o skončení Zmluvy o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise č. 09/2005 uzavretej dňa 17.11.2005
OBU-KN_D_OEO_2011-00052-4_2011
0,00 € FITTICH TEMIS spol. s r.o. OBU-KN