Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2024
Kúpna zmluva
OU-NR-MPO-2024/002077
65 400,00 € Boris Soboňa a manž. Martina Soboňová Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)
2. Júl 2024
Kúpna zmluva
OU-NR-MPO-2024/000647
3 009,00 € Graftor s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)
1. Júl 2024
Dohoda a protokol č. OU-NR-2024/002397 o bzeodplatnom prechode a odovzdaní majetku štátu uzavretá podľa §2d ods.4 a podľa §14d ods.2 zákona SNR č. 138/1991 Zb, o majetku obcí v znení neskorsích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OU-NR-MPO-2024/002397
0,00 € Obec Horná Seč Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)
1. Júl 2024
Kúpna zmluva
OU-NR-MPO-2024/000435
16 100,00 € Alžbeta Sudárová Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)
25. Jún 2024
Kúpna zmluva
OU-NR-MPO-2024/000743
2 020,00 € Graftor s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)
18. Jún 2024
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
OU-NR-MPO-2024/007004-001
0,00 € SR - Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)
18. Jún 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
OU-NR-MPO-2024/007004-002
0,00 € SR - Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)
13. Jún 2024
Kúpna zmluva
OU-NR-MPO-2024/001381
6 150,00 € Jozef Gregorička a manž. Daša Gregoričková Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)
12. Jún 2024
Kúpna zmluva
OU-NR-MPO-2024/003957
2 902,00 € Graftor s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)
6. Jún 2024
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu uzatvorená podľa § 9 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
OU-NR-MPO-2024/005824
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika zastúpená dočasným správcom Okresným úradom Nitra
3. Jún 2024
Dohoda o prechode pozemku
OU-NR-MPO-2024/003635
0,00 € Obec Nitrianske Hrnčiarovce Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)
29. Máj 2024
Kúpna zmluva
OU-NR-MPO-2024/003120
3 202,00 € Graftor s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
OU-NR-MPO-2024/003201
6 600,00 € 1.Mária Horváthová, 2.František Vietorisz, 3.Mgr. Michaela Szabóová, 4.Csilla Illésová Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
OU-NR-MPO-2024/000444
16 031,00 € Martin Nemec Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)
13. Máj 2024
Kúpna zmluva
OU-NR-MPO-2024/002467
27 200,00 € Mgr.Norbert Fejes Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)
9. Máj 2024
Kúpna zmluva
OU-NR-MPO-2024/000516
31 000,00 € Ján Štreba a manž. Andrea Štrebová Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)
24. Apríl 2024
Kúpna zmluva
OU-NR-MPO-2024/005168
860,00 € Tomáš Polák Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva
OU-NR-MPO-2024/000987
30 700,00 € Juraj Tureček Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)
11. Apríl 2024
Darovacia zmluva
OU-NR-MPO-2024/000416
0,00 € Obec Kameničná Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)
2. Apríl 2024
Kúpna zmluva
OU-NR-MPO-2024/000994
4 015,00 € Soňa Výberová Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)