Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (OÚ Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
Delimitačný protokol CRZ č. 01463/2024-PS-0180010/24.00
OU-PO_ZM_MPO-67-2024_2024
0,00 € Okresný úrad Prešov Slovenský pozemkový fond
13. Jún 2024
Zmluva o výpožičke č. OU-SK-OKR-2024/003464
OU-PO_ZM_OKR-69-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Svidník
13. Jún 2024
Zmluva o výpožičke č. OU-SK-OKR-2024/003465
OU-PO_ZM_OKR-70-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Giraltovce
12. Jún 2024
Delimitačný protokol CRZ č. 02136/2024-OS-0140128/24.00 o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu
OU-PO_ZM_MPO-68-2024_2024
0,00 € Slovenský pozemkový fond Okresný úrad Prešov
5. Jún 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke č. 5/2009/OCOaKR/047
OU-PO_ZM_OKR-65-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
3. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 39/2024/MPO
OU-PO_ZM_MPO-39-2024_2024
1 920,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Peter Kotrady, Ján Kotrady, Katarína Ďorková, Mária Bačová, Marta Majerníčková
16. Máj 2024
Delimitačný protokol CRZ č. 00130/2024-PS-0180002/24.00 o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu
OU-PO_ZM_MPO-57-2024_2024
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Slovenský pozemkový fond
16. Máj 2024
Delimitačný protokol CRZ č. 00265/2024-PS-0180004/24.00 o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu
OU-PO_ZM_MPO-18-2024_2024
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Slovenský pozemkový fond
16. Máj 2024
Delimitačný protokol CRZ č. 00269/2024-PS-0180005/24.00 o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu
OU-PO_ZM_MPO-40-2024_2024
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Slovenský pozemkový fond
16. Máj 2024
Kúpna zmluva
OU-PO_ZM_MPO-23-2024_2024
45 500,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Ing. Jakub Kocúrko, Ing. Mária Kocúrková
15. Máj 2024
Delimitačný protokol CRZ č. 00225/2024-PS-0180003/24.00 o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu
OU-PO_ZM_MPO-56-2024_2024
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Slovenský pozemkový fond
14. Máj 2024
Dohoda č. 51/2024/MPO
OU-PO_ZM_MPO-51-2024_2024
112,00 € Slovenská republika, Okresný úrad Prešov Ján Irha
24. Apríl 2024
OU-PO_ZM_MPO-2-2024_2024
2/2024/MPO
5 200,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Miroslav Strachan
18. Marec 2024
Kúpna zmluva
OU-PO_ZM_MPO-1-2024_2024
456,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Mesto Medzilaborce
5. Marec 2024
Kúpna zmluva
OU-PO_ZM_MPO-60-2023_2023
1 640,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Rastislav Kromka
21. Február 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
OU-PO_ZM_MPO-65-2023_2023
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24. Január 2024
Delimitačný protokol CRZ č. 03525/2023-PS-0180013/23.00
OU-PO_ZM_MPO-54-2023_2023
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Slovenský pozemkový fond
15. Január 2024
Dohoda č. 61/2023/MPO o zaplatení úhrady za užívanie nehnuteľného majetku štátu
OU-PO_ZM_MPO-61-2023_2023
164,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Rastislav Kromka
12. Január 2024
Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce
OU-PO_ZM_MPO-63-2023_2023
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Obec Holumnica
12. Január 2024
Kúpna zmluva
OU-PO_ZM_MPO-46-2023_2023
200,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Renáta Chudá