Centrálny register zmlúv

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme bytu
NI/1-798/2023/SPU
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Mráziková Tatiana
7. December 2023
Zmluva o používaní knižničného informačného systému a jeho servisnom zabezpečení
NI/1-810/2023/SPU
14 564,00 € COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
8. December 2023
Rámcová dohoda na dodanie technických plynov v tlakových fľašiach
NI/1-819/2023/SPU
54 283,75 € Messer Tatragas, spol. s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
7. December 2023
Kúpna zmluva
NI/1-811/2023/SPU
2 588,76 € Henrich Sonnenschein - ITSK Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
7. December 2023
Kúpna zmluva
NI/1-812/2023/SPU
1 344,00 € Datacomp s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
7. December 2023
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
NI/1-809/2023/SPU
0,00 € Zhejiang University of Science and Technology Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
6. December 2023
Príkazná zmluva
NI/1-785/2023/SPU
750,00 € Ing. Radovan Ostrovský, PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
6. December 2023
Príkazná zmluva
NI/1-786/2023/SPU
150,00 € doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
6. December 2023
Erasmus+ PARTNERSHIP AGREEMENT, AGREEMENT No: 2023-1-SK01-KA220-HED-000161639
NI/1-799/2023/SPU
35 250,00 € Canakkale Onsekiz Mart University Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
6. December 2023
Addendum No. 1 To The PARTNERSHIP AGREEMENT
NI/1-747/2023/SPU
0,00 € Czech University of Life Sciences Prague Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
6. December 2023
Kúpna zmluva
NI/1-807/2023/SPU
1 802,09 € Aloquence s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
5. December 2023
Kúpna zmluva
NI/1-791/2023/SPU
3 140,83 € LABO-SK, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
5. December 2023
Kúpna zmluva
NI/1-790/2023/SPU
1 092,58 € Hermes LabSystems, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
5. December 2023
Erasmus+ PARTNER AGREEMENT, Project Number: 2023-1-SK01-KA220-HED-000158470 (VISIONAIR)
NI/1-800/2023/SPU
27 380,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
5. December 2023
Erasmus+ PARTNER AGREEMENT, Project Number: 2023-1-SK01-KA220-HED-000158470 (VISIONAIR)
NI/1-801/2023/SPU
65 250,00 € Universidad Miguel Hernández de Elche Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
5. December 2023
Erasmus+ PARTNER AGREEMENT, Project Number: 2023-1-SK01-KA220-HED-000158470 (VISIONAIR)
NI/1-802/2023/SPU
50 965,00 € University of Zagreb UNIZG Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
5. December 2023
Erasmus+ PARTNER AGREEMENT, Project Number: 2023-1-SK01-KA220-HED-000158470 (VISIONAIR)
NI/1-803/2023/SPU
43 510,00 € Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
5. December 2023
Zmluva o dielo
NI/1-797/2023/SPU
118 668,00 € Stapring, a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
4. December 2023
LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA
VYD-2023-1/47, ISBN 978-80-552-2674-3
0,00 € Ing. Mária Babošová, PhD. a spol. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
4. December 2023
LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA
VYD-2023-1/46, ISBN 978-80-552-2544-9
0,00 € doc. Ing. Janka Beresecká, PhD. a spol. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre