Centrálny register zmlúv

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Júl 2024
Kúpna zmluva
NI/1-314/2024/SPU
48 000,00 € Ecotest, spol. s r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
9. Júl 2024
Kúpna zmluva
NI/1-315/2024/SPU
5 640,00 € PRAGOLAB s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2. Júl 2024
Kúpna zmluva
NI/1-306/2024/SPU
5 100,00 € Marek Gyurica Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1. Júl 2024
Zmluva o dielo
NI/1-302/2024/SPU
4 999,20 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Muehlbauer Automation s.r.o.
28. Jún 2024
AGREEMENT of COOPERATION
NI/1-300/2024/SPU
0,00 € ADMIRAL MAKAROV NATIONAL UNIVERSITY OF SHIPBUILDING Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
28. Jún 2024
Zmluva o dielo
NI/1-299/2024/SPU
7 200,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Jún 2024
Rámcová zmluva o spolupráci
NI/1-269/2024/SPU
0,00 € Regionálna rozvojová agentúra Levicko Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
26. Jún 2024
Zmluva o dielo
NI/1-268/2024/SPU
9 804,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Regionálna rozvojová agentúra Levicko
25. Jún 2024
Dohoda o ukončení
NI/1-291/2024/SPU
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
25. Jún 2024
Dohoda o ukončení
NI/1-295/2024/SPU
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo vnútra SR
25. Jún 2024
Dohoda o ukončení
NI/1-294/2024/SPU
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Mesto Nitra, Mestská polícia
25. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
NI/1-293/2024/SPU
3 000,00 € Mesto Nitra Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
24. Jún 2024
Komisionárska zmluva
NI/1-285/2024/SPU
16 200,00 € Tomáš Pavlík, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
24. Jún 2024
Erasmus+ Programme, projekt no. 2023-1-SK01-KA171-HED-000136429
NI/1-288/2024/SPU
0,00 € University of Montenegro Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
24. Jún 2024
Zmluva o dielo
NI/1-286/2024/SPU
3 550 800,00 € PP INVEST, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
21. Jún 2024
Dohoda o hosťovaní/Hosting Agreement
NI/1-287/2024/SPU
0,00 € Dr. Hamideh Ghaffari Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
19. Jún 2024
ZMLUVA O ÚPRAVE PRÁV A POVINNOSTÍ V RÁMCI ORGANIZÁCIE PODUJATIA NAŠE MESTO č. NM24_064
NI/1-251/2024/SPU
0,00 € Nadácia Pontis Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
19. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2024 06 26
NI/1-230/2024/SPU
3 150,00 € Nadácia TIPSPORT Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
19. Jún 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
NI/1-283/2024/SPU
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
19. Jún 2024
Dohoda o prevode práv a povinností
NI/1-282/2024/SPU
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre