Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Zmluva o prenájme automatov č. 97/2024
Zmluva o prenájme automatov č. 97/2024
400,00 € VERY GOODIES SK s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20. Február 2024
Zmluva o prenájme automatov č. 96/2024
Zmluva o prenájme automatov č. 96/2024
250,00 € VERY GOODIES SK s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
31. Január 2024
POISTNÁ ZMLUVA číslo 8-863-014917
POISTNÁ ZMLUVA číslo 8-863-014917
68 819,47 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Žilinská univerzita v Žiline
23. Február 2024
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7-103/2024 Preprava odsúdených na pracovisko Stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7-103/2024 Preprava odsúdených na pracovisko Stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline
18 375,00 € Bučko Bus s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
23. Február 2024
Zmluva o dielo FRI č. 11/2024
Zmluva o dielo FRI č. 11/2024
155,00 € doc. Ing. Petr Prúša, Ph. D. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
23. Február 2024
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 139
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 139
3 078,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
23. Február 2024
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 133
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 133
3 370,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
23. Február 2024
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 132
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 132
3 370,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
23. Február 2024
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na stáž 47
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na stáž 47
4 233,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
23. Február 2024
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 76
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 76
2 889,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
23. Február 2024
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 100
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 100
2 737,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
22. Február 2024
RÁMCOVÁ DOHODA č. 71/2024, č. 02746/2024
RÁMCOVÁ DOHODA č. 71/2024, č. 02746/2024
61 950,20 € VALIN s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21. Február 2024
RÁMCOVÁ DOHODA Č. 7-87/2024
RÁMCOVÁ DOHODA Č. 7-87/2024
14 499,00 € UNI-JAS gastrotechnika, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20. Február 2024
Erasmus+ krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP) 38.
Erasmus+ krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP) 38.
603,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
20. Február 2024
Erasmus+ krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP) 39.
Erasmus+ krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP) 39.
603,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
20. Február 2024
Erasmus+ krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP) 40.
Erasmus+ krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP) 40.
603,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
20. Február 2024
Erasmus+ krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP) 41.
Erasmus+ krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP) 41.
603,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
20. Február 2024
Erasmus+ krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP) 36.
Erasmus+ krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP) 36.
603,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
20. Február 2024
Erasmus+ krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP) 37.
Erasmus+ krátka fyzická mobilita v rámci BIP (zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP) 37.
603,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
19. Február 2024
Zmluva o nájme, servisných službách a údržbe č. 240005
Zmluva o nájme, servisných službách a údržbe č. 240005
6 323,28 € SUNSOFT plus spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline