Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2024
Dodatok č. 7 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2016/3/OHS/DP-PD
Dodatok č. 7 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2016/3/OHS/DP-PD
42 380,25 € Žilinská univerzita v Žiline Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
17. Január 2024
Zmluva o dielo FRI č. 81/2023
Zmluva o dielo FRI č. 81/2023
70,00 € doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
17. Január 2024
Dohoda-Erasmus+-krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus + Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP) -26
Dohoda-Erasmus+-krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus + Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP) -26
553,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
17. Január 2024
Kúpna zmluva - Škoda Octávia
Kúpna zmluva - Škoda Octávia
998,13 € Žilinská univerzita v Žiline Fyzická osoba - kupujúci
16. Január 2024
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 18/2023
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 18/2023
169,80 € Žilinská univerzita v Žiline JIMIU, s.r.o.
16. Január 2024
Dodatok č. 11 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-1/2013
Dodatok č. 11 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-1/2013
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline CityCopy s.r.o.
15. Január 2024
KÚPNA ZMLUVA - č. 7-1331/2023
KÚPNA ZMLUVA - č. 7-1331/2023
78 315,83 € GALIMEX s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15. Január 2024
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE č. ZBZ_2023_0870
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE č. ZBZ_2023_0870
93 979,00 € GALIMEX s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
12. Január 2024
Zmluva o dielo - Orange Slovensko, a.s.
Zmluva o dielo - Orange Slovensko, a.s.
6 000,00 € Orange Slovensko, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
12. Január 2024
Kúpna zmluva - Škoda Fabia Combi
Kúpna zmluva - Škoda Fabia Combi
Doplnená
701,24 € Žilinská univerzita v Žiline Kupujúci
12. Január 2024
Kúpna zmluva - Škoda Fabia Combi
Kúpna zmluva - Škoda Fabia Combi
557,25 € Žilinská univerzita v Žiline Kupujúci
12. Január 2024
DODATOK č. 7 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-5/2018
DODATOK č. 7 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-5/2018
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline MAPERI spol. s r.o.
12. Január 2024
Zmluva o dielo FRI č. 82/2023
Zmluva o dielo FRI č. 82/2023
70,00 € Professor Frank Coolen Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
11. Január 2024
MANDÁTNA ZMLUVA O PRIAMOM ZASTUPOVANÍ MANDANTA V COLNOM KONANÍ
MANDÁTNA ZMLUVA O PRIAMOM ZASTUPOVANÍ MANDANTA V COLNOM KONANÍ
Doplnená
0,00 € DCM, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
10. Január 2024
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve číslo: 4-2/2010
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve číslo: 4-2/2010
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Slovak Telekom, a.s.
10. Január 2024
Zmluva o dielo FRI č. 80/2023
Zmluva o dielo FRI č. 80/2023
70,00 € prof. Ing. Radim Briš, CSc. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
10. Január 2024
DODATOK č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-7/2015
DODATOK č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-7/2015
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline SVD group s.r.o.
10. Január 2024
Dodatok č. 12 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-3/2013
Dodatok č. 12 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-3/2013
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline SVD group s.r.o.
10. Január 2024
Učebná zmluva č. 2/2024/UZ
Učebná zmluva č. 2/2024/UZ
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - žiak
10. Január 2024
Učebná zmluva č. 1/2024/UZ
Učebná zmluva č. 1/2024/UZ
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - žiak