Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2023
DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov OHS - PD č. 4/2023
DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov OHS - PD č. 4/2023
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline EmZa parts, s.r.o.
27. December 2023
DODATOK č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov OHS - PD č. 2/2022
DODATOK č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov OHS - PD č. 2/2022
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Miriam Švecová - KADERNÍCTVO MIRIAM
27. December 2023
DODATOK č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov OHS - PD č. 4/2020
DODATOK č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov OHS - PD č. 4/2020
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Čertíková s.r.o.
27. December 2023
DODATOK č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov OHS - PD č. 1/2022
DODATOK č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov OHS - PD č. 1/2022
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline SVETLEJŠIA BUDÚCNOSŤ o.z.
27. December 2023
DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov OHS - PD č. 7/2023
DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov OHS - PD č. 7/2023
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline PaedDr. Ivana Kelebercová
27. December 2023
DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov OHS - PD č. 8/2023
DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov OHS - PD č. 8/2023
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Iveta Svitková
27. December 2023
DODATOK č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2016/1/OHS - DP-PD
DODATOK č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2016/1/OHS - DP-PD
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Michal Adamec - Wonka
27. December 2023
DODATOK č. 8 k zmluve o nájme časti spoločných priestorov č. 4-6/2016
DODATOK č. 8 k zmluve o nájme časti spoločných priestorov č. 4-6/2016
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline DAVITAL, s.r.o.
27. December 2023
DODATOK č. 9 k zmluve o nájme časti spoločných priestorov č. 4-5/2015
DODATOK č. 9 k zmluve o nájme časti spoločných priestorov č. 4-5/2015
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline DAVITAL, s.r.o.
27. December 2023
DODATOK č. 8 k zmluve o nájme časti spoločných priestorov č. 4-5/2016
DODATOK č. 8 k zmluve o nájme časti spoločných priestorov č. 4-5/2016
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline DAVITAL, s.r.o.
27. December 2023
DODATOK č. 9 k zmluve o nájme časti spoločných priestorov č. 4-4/2015
DODATOK č. 9 k zmluve o nájme časti spoločných priestorov č. 4-4/2015
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline DAVITAL, s.r.o.
27. December 2023
DODATOK č. 3 k Zmluve o umiestnení informačnej tabule č. 4-2/2021
DODATOK č. 3 k Zmluve o umiestnení informačnej tabule č. 4-2/2021
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline EURO - ZA, s.r.o.
27. December 2023
DODATOK č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2023
DODATOK č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2023
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ladislav Németh - NELA ŠPORT
27. December 2023
DODATOK č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-4/2021
DODATOK č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-4/2021
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline MUDr. Anna Altusová
27. December 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme časti spoločných priestorov č. 4-10/2019
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme časti spoločných priestorov č. 4-10/2019
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Brose Prievidza, spol. s.r.o.
27. December 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-4/2018
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-4/2018
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline SAIA, n.o.
27. December 2023
DODATOK č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2023
DODATOK č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2023
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline SLÁVIA Žilinská univerzita
27. December 2023
DODATOK č. 7 k Zmluve o nájme spoločných priestorov č. 4-1/2017
DODATOK č. 7 k Zmluve o nájme spoločných priestorov č. 4-1/2017
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Academic Žilinská univerzita v Žiline, združenie
27. December 2023
DODATOK č. 10 k Zmluve o nájme spoločných priestorov č. 4-6/2014
DODATOK č. 10 k Zmluve o nájme spoločných priestorov č. 4-6/2014
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Academic Žilinská univerzita v Žiline, združenie
27. December 2023
DODATOK č. 10 k Zmluve o nájme spoločných priestorov č. 4-7/2013
DODATOK č. 10 k Zmluve o nájme spoločných priestorov č. 4-7/2013
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Academic Žilinská univerzita v Žiline, združenie