Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
ZMLUVA O REKLAME - KLS
ZMLUVA O REKLAME - KLS
1 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline KLS spol. s.r.o.
15. Február 2024
ZMLUVA O REKLAME - Horvát servis
ZMLUVA O REKLAME - Horvát servis
1 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline HORVÁT servis s.r.o.
15. Február 2024
Dohoda-Erasmus+-mobilita jednotlivca číslo projektu 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie 35.
Dohoda-Erasmus+-mobilita jednotlivca číslo projektu 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie 35
1 355,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
15. Február 2024
Dohoda-Erasmus+-mobilita jednotlivca číslo projektu 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie 36
Dohoda-Erasmus+-mobilita jednotlivca číslo projektu 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie 36
1 355,00 € Žilinská univerzita v Žiline fzyická osoba - účastník
13. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4.-12/2009
DODATOK č. 8
0,00 € Centrum spoločných činností SAV, v.v.i., org. zložka Výpočtové stredisko SAV Žilinská univerzita v Žiline
13. Február 2024
DODATOK č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-6/2021
DODATOK č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-6/2021
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline IAESTE Slovakia
13. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č. OHS 4/2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č. OHS 4/2021
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Letisková spoločnosť Žilina a.s.
13. Február 2024
ERASMUS+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov Žilinskej univerzity Dohoda o grante číslo_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421-školenie 23
ERASMUS+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov Žilinskej univerzity Dohoda o grante číslo_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421-školenie 23
975,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
13. Február 2024
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 134.
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 134.
4 620,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
13. Február 2024
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 136.
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 136.
3 392,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
13. Február 2024
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 138.
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 138.
3 078,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
13. Február 2024
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 135.
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 135.
2 848,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
12. Február 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 3/2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 3/2024
0,00 € Základná škola, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto Žilinská univerzita v Žiline
12. Február 2024
Dohoda Erasmus+ krátka fyzická mobilita v rámci BIP číslo projektu 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program BIP 29
Dohoda Erasmus+ krátka fyzická mobilita v rámci BIP číslo projektu 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program BIP 29
603,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
12. Február 2024
Dohoda Erasmus+ krátka fyzická mobilita v rámci BIP číslo projektu 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program BIP 31
Dohoda Erasmus+ krátka fyzická mobilita v rámci BIP číslo projektu 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program BIP 31
603,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
12. Február 2024
ZMLUVA O REKLAME - Autocont
ZMLUVA O REKLAME - Autocont
2 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline AUTOCONT, s.r.o.
12. Február 2024
ZMLUVA O REKLAME - ARDSYSTÉM
ZMLUVA O REKLAME - ARDSYSTÉM
300,00 € Žilinská univerzita v Žiline ARD SYSTEM, s.r.o.
12. Február 2024
ZMLUVA O REKLAME -DDM - CAR, a.s.
ZMLUVA O REKLAME -DDM - CAR, a.s.
800,00 € Žilinská univerzita v Žiline DDM - CAR, a.s.
12. Február 2024
ZMLUVA O REKLAME - AUTOFLEX
ZMLUVA O REKLAME - AUTOFLEX
300,00 € Žilinská univerzita v Žiline AUTOFLEX, s.r.o.
12. Február 2024
ZMLUVA O REKLAME - KVANT
ZMLUVA O REKLAME - KVANT
1 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline KVANT spol. s.r.o.