Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2024
MANDÁTNA ZMLUVA O PRIAMOM ZASTUPOVANÍ MANDANTA V COLNOM KONANÍ
MANDÁTNA ZMLUVA O PRIAMOM ZASTUPOVANÍ MANDANTA V COLNOM KONANÍ
Doplnená
0,00 € DCM, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
10. Január 2024
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve číslo: 4-2/2010
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve číslo: 4-2/2010
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Slovak Telekom, a.s.
10. Január 2024
Zmluva o dielo FRI č. 80/2023
Zmluva o dielo FRI č. 80/2023
70,00 € prof. Ing. Radim Briš, CSc. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
10. Január 2024
DODATOK č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-7/2015
DODATOK č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-7/2015
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline SVD group s.r.o.
10. Január 2024
Dodatok č. 12 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-3/2013
Dodatok č. 12 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-3/2013
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline SVD group s.r.o.
10. Január 2024
Učebná zmluva č. 2/2024/UZ
Učebná zmluva č. 2/2024/UZ
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - žiak
10. Január 2024
Učebná zmluva č. 1/2024/UZ
Učebná zmluva č. 1/2024/UZ
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - žiak
9. Január 2024
DODATOK č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-11/2019, č. B/20/0015
DODATOK č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-11/2019, č. B/20/0015
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Siemens Mobilty, s.r.o.
8. Január 2024
Kúpna zmluva - Citroen Jumper
Kúpna zmluva - Citroen Jumper
1 140,25 € Žilinská univerzita v Žiline Libor Vladár
25. September 2023
Dodatok č.9 k Nájomnej zmluve číslo: 4 - 21/2008
Dodatok č.9 k Nájomnej zmluve číslo: 4 - 21/2008
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline O2 Networks, s.r.o.
25. September 2023
Dodatok č. 13 k zmluve o nájme spoločných priestorov č. 4-2/2012
Dodatok č. 13 k zmluve o nájme spoločných priestorov č. 4-2/2012
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Viliam Vadovič - EMT
20. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu č. MVMCEESK00094G2023
Zmluva o združenej dodávke plynu č. MVMCEESK00094G2023
30 000,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
19. December 2023
Zmluva o poskytovaní služby STN-online
Zmluva o poskytovaní služby STN-online
1 149,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Žilinská univerzita v Žiline
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. OHS-OEN 7/2023
Zmluva o poskytnutí služby č. OHS-OEN 7/2023
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Asseco CEIT, a.s.
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby č.:OHS-OEN 6/2023 - voda
Zmluva o poskytnutí služby č.:OHS-OEN 6/2023
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Asseco CEIT, a.s.
27. December 2023
DODATOK č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov OHS - PD č. 5/2020
DODATOK č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov OHS - PD č. 5/2020
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Dobromal, s.r.o.
27. December 2023
DODATOK č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov OHS - PD č. 4/2022
DODATOK č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov OHS - PD č. 4/2022
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Mstat s.r.o.
27. December 2023
DODATOK č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2019/6/OHS - PD
DODATOK č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2019/6/OHS - PD
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Psyché - Centrum terapie
27. December 2023
DODATOK č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov OHS - PD č. 2/2021
DODATOK č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov OHS - PD č. 2/2021
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline MDDr. Andrej ORSÁG
27. December 2023
DODATOK č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2015/7/OHS - PD
DODATOK č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2015/7/OHS - PD
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Súkromná obchodná akadémia, Bakalárska 2, Prievidza