Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
Partnership Agreement – FRI č. 85-2023 – EWALD
Partnership Agreement – FRI č. 85-2023 – EWALD
216 348,00 € COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMACAO CULTURAL CRL - Lusofona University, Lisboa Žilinská univerzita v Žiline
22. December 2023
Pojistná smlouva č. 8079803516
Pojistná smlouva č. 8079803516
0,00 € ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Žilinská univerzita v Žiline
21. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu - OHS/VSE č. dodávateľa 397563/P/2024
Zmluva o združenej dodávke plynu - OHS/VSE č. dodávateľa 397563/P/2024
69 995,00 € Východoslovenská energetika a.s. Žilinská univerzita v Žiline
21. December 2023
Zmluva o dielo 40/2023 - FEIT
Zmluva o dielo 40/2023 - FEIT
50,00 € doc. Ing. Michal Gregor, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
21. December 2023
Zmluva o dielo 41/2023 -FEIT
Zmluva o dielo 41/2023 -FEIT
50,00 € prof. Ing. Jozef Juhár, CSc. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
21. December 2023
Zmluva o pozemnej obsluhe a poskytovaných službách - LVVC
Zmluva o pozemnej obsluhe a poskytovaných službách - LVVC
5 000,00 € Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
21. December 2023
ZMLUVA č. 02/P/2024-LVVC o poskytnutí služby
ZMLUVA č. 02/P/2024-LVVC o poskytnutí služby
104,00 € Žilinská univerzita v Žiline, Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum JetAge, s.r.o.
21. December 2023
Zmluva č.13/2023/OAZA/DZ 2 o duálnom vzdelávaní
Zmluva č.13/2023/OAZA/DZ 2 o duálnom vzdelávaní
0,00 € Obchodná akadémia Žilinská univerzita v Žiline
20. December 2023
Zmluva č. 01/P/2024-LVVC o poskytnutí služby
Zmluva č. 01/P/2024-LVVC o poskytnutí služby
104,00 € Žilinská univerzita v Žiline, Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum SEAGLE AIR - FTO, s.r.o.
20. December 2023
Dohoda - Erasmus+-mobilita jednotlivca číslo projektu_2023_1SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 64.
Dohoda - Erasmus+-mobilita jednotlivca číslo projektu_2023_1SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 64.
1 050,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
20. December 2023
Dohoda - Erasmus+-mobilita jednotlivca číslo projektu_2023_1SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 65
Dohoda - Erasmus+-mobilita jednotlivca číslo projektu_2023_1SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 65
1 050,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
19. December 2023
Smlouva o dílo VO1369/2023
Smlouva o dílo VO1369/2023
45 540,00 € dolphin consulting a.s. Žilinská univerzita v Žiline
19. December 2023
Kúpna zmluva - OHS Š. Fábia
Kúpna zmluva - OHS
419,03 € Žilinská univerzita v Žiline Esteban Marcel Lacko
15. December 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu
74 334,00 € SPINEA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
14. December 2023
ZMLUVA O VYSPORIADANÍ SPOLUMAJITEĽSKÝCH PODIELOV K PREDMETU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA
ZMLUVA O VYSPORIADANÍ SPOLUMAJITEĽSKÝCH PODIELOV K PREDMETU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA
0,00 € Radoslav Kuffa Žilinská univerzita v Žiline
13. December 2023
Rámcová poistná zmluva číslo 9059806323 o havarijnom poistení flotily vozidiel podľa VPP HAV 16
Rámcová poistná zmluva číslo 9059806323 o havarijnom poistení flotily vozidiel podľa VPP HAV 16
50 102,72 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Žilinská univerzita v Žiline
13. December 2023
Zmluva o servise a aktualizácii programového vybavenia č. zmluvy QSaM 23013, SZ UNIZA 1267/2023
Zmluva o servise a aktualizácii programového vybavenia č. zmluvy QSaM 23013, SZ UNIZA 1267/2023
462,48 € ANETE SR, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
13. December 2023
Rámcová poistná zmluva č. 9059806324 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa VPP PZP 13 - flotila
Rámcová poistná zmluva č. 9059806324 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa VPP PZP 13 - flotila
16 155,72 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Žilinská univerzita v Žiline
12. December 2023
Zmluva č. 69/2023/FPEDAS
Zmluva č. 69/2023/FPEDAS
120,00 € Ing. Michal Pazourek, PhD Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
12. December 2023
Zmluva o dielo č. 68/2023/FPEDAS
Zmluva o dielo č. 68/2023/FPEDAS
212,00 € Dr. hab. Inź. Marek Jaśkiewicz, prof. PŚk. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov