Centrálny register zmlúv

Národná zoologická záhrada Bojnice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
323041148
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Národná zoologická záhrada Bojnice
13. Február 2024
Zmluva o dielo
4/2024/OMAP/ZoD
7 800,00 € bone republic s.r.o. Národná zoologická záhrada Bojnice
13. Február 2024
Rámcová zmluva na dodanie tovarov
5/2024/OMAP/RD
5 250,00 € Obec Ludrová Národná zoologická záhrada Bojnice
2. Február 2024
Kúpna zmluva
4/2024/VZ/Z
46,80 € Marián Bátora Národná zoologická záhrada Bojnice
1. Február 2024
Darovacia zmluva
1/2024/OMAP/DZ/1
50,00 € Adam Koprda Národná zoologická záhrada Bojnice
1. Február 2024
Darovacia zmluva
2/2024/OMAP/DZ/2
50,00 € Vladimíra Kováčová Národná zoologická záhrada Bojnice
1. Február 2024
Darovacia zmluva
3/2024/OMAP/DZ/3
50,00 € Tomas Korosi Národná zoologická záhrada Bojnice
26. Január 2024
Z M L U V A č. 232237 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232237 08U05
200 000,00 € Environmentálny fond Národná zoologická záhrada Bojnice
26. Január 2024
Z M L U V A č. 232238 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
23223808U05
200 000,00 € Environmentálny fond Národná zoologická záhrada Bojnice
26. Január 2024
Z M L U V A č. 232239 08U06 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232239 08U06
Doplnená
63 907,00 € Environmentálny fond Národná zoologická záhrada Bojnice
26. Január 2024
Z M L U V A č. 232242 08U06 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232242 08U06
Doplnená
111 471,00 € Environmentálny fond Národná zoologická záhrada Bojnice
26. Január 2024
Z M L U V A č. 232240 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232240 08U05
163 930,00 € Environmentálny fond Národná zoologická záhrada Bojnice
24. Január 2024
Dohoda o vedení motorového vozidla
2/2024/EO/DVMV
0,00 € Ján Homola Národná zoologická záhrada Bojnice
24. Január 2024
Dohoda o vedení motorového vozidla
3/2024/EO/DVMV
0,00 € Róbert Divéky Národná zoologická záhrada Bojnice
23. Január 2024
Kúpna zmluva
3/2024/VZ/Z
60,00 € Jaroslav Čičmanec Národná zoologická záhrada Bojnice
19. Január 2024
Dohoda o vedení motorového vozidla
1/2024/EO/DVMV
0,00 € Ing. Emília Kurincová Národná zoologická záhrada Bojnice
18. Január 2024
Kúpna zmluva
1/2024/VZ/Z
260,00 € Anton Svitok Národná zoologická záhrada Bojnice
17. Január 2024
Zmluva o odvoze a uložení komunálneho odpadu
2/2024/VZ/Z
0,00 € TECHNICKÉ SLUŽBY, príspevková organizácia mesta Národná zoologická záhrada Bojnice
16. Január 2024
Deponačná zmluva
7/2023/OZOO/DZ
0,00 € MALKIA, s.r.o. Národná zoologická záhrada Bojnice
16. Január 2024
Deponačná zmluva
01/2024/OZOO/DZ
0,00 € Šimon Klopan Národná zoologická záhrada Bojnice