Centrálny register zmlúv

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
ŠOP SR-Z/11/2024
0,00 € Ing. Richard Zipser Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
26. Február 2024
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
ŠOP SR-Z/12/2024
0,00 € Ing. Michaela Cabadajová Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
27. Február 2024
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
ŠOP SR-Z/41/2024
0,00 € Daniela Harnišová Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
27. Február 2024
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
ŠOP SR-Z/42/2024
0,00 € Ing. Jozef Bachleda Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
27. Február 2024
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
ŠOP SR-Z/43/2024
0,00 € Daniela Blašková Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
27. Február 2024
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
ŠOP SR-Z/44/2024
0,00 € Ivana Budzáková Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
27. Február 2024
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
ŠOP SR-Z/45/2024
0,00 € Bc. Roman Závacký Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
27. Február 2024
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
ŠOP SR-Z/46/2024
0,00 € František Baselides Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
27. Február 2024
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
ŠOP SR-Z/47/2024
0,00 € Ing. Danka Floriančičová Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
26. Február 2024
Zmluva č.2402103 o poskytnutí služby zhodnotenia výrobných odpadov
ŠOP SR-Z/53/2024
48,00 € MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
22. Február 2024
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
ŠOP SR-Z/35/2024
0,00 € Obec Lieskovec Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
22. Február 2024
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
ŠOP SR-Z/36/2024
0,00 € Obec Hudcovce Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
22. Február 2024
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
ŠOP SR-Z/37/2024
0,00 € Obec Krčava Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
22. Február 2024
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
ŠOP SR-Z/38/2024
0,00 € Obec Ostrov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
22. Február 2024
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
ŠOP SR-Z/39/2024
0,00 € Obec Dúbravka Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
22. Február 2024
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
ŠOP SR-Z/40/2024
0,00 € Obec Trhovište Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
15. Február 2024
Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní starostlivosti o chránené biotopy a chránené druhy
ŠOP SR-Z/17/2024
0,00 € Jozef Zvara, SHR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
14. Február 2024
Zmluva o dielo
ŠOP SR-Z/31/2024
18 859,16 € Ján Kuzma-ELTIK Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
14. Február 2024
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
ŠOP SR-Z/30/2024
0,00 € Bc. Samuel Adamec Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
14. Február 2024
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
ŠOP SR-Z/29/2024
0,00 € Bc. Juraj Kubík Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky