Centrálny register zmlúv

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2023
Dohoda o zániku zmluvy
ŠOP SR-Z/292/2023
0,00 € ROTEX ELEKTRO, s.r.o. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Zmluva na poskytnutie služby uzatvorená na základe Rámcovej dohody č. ŠOP SR-Z/77/2022
ŠOP SR-Z/290/2023
57 960,00 € D.M.IMPROVE, s.r.o. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Zmluva na poskytnutie služby uzatvorená na základe Rámcovej dohody č. ŠOP SR-Z/76/2022
ŠOP SR-Z/291/2023
79 854,00 € D.M.IMPROVE, s.r.o. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
ŠOP SR-Z/293/2023
5 702,40 € CUBS plus, s.r.o. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Dodatok č.14 k Podnájomnej zmluve č. 04/2008/-32
SSJ LM/57.08.14/2023
0,00 € Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
20. Marec 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
ŠOP SR-Z/281/2023
0,00 € Donald Álló Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
20. Marec 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
ŠOP SR-Z/282/2023
0,00 € Gabriel Izsák Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
20. Marec 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
ŠOP SR-Z/283/2023
0,00 € Alexander Kűrthy Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
20. Marec 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
ŠOP SR-Z/284/2023
0,00 € Jozef Lengyel Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
20. Marec 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
ŠOP SR-Z/285/2023
0,00 € Csaba Német Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
20. Marec 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
ŠOP SR-Z/286/2023
0,00 € Mária Peller Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
20. Marec 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
ŠOP SR-Z/287/2023
0,00 € Tomáš Stredl Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
20. Marec 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
ŠOP SR-Z/288/2023
0,00 € František Varga Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
20. Marec 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
ŠOP SR-Z/289/2023
0,00 € Mária Vavríková Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
16. Marec 2023
Kúpna zmluva
ŠOP SR-Z/278/2023
129 000,00 € ECM Systems, s.r.o. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
16. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
ŠOP SR-Z/279/2023
0,00 € Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
16. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
ŠOP SR-Z/280/2023
0,00 € Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
16. Marec 2023
Kúpna zmluva
ŠOP SR-Z/271/2023
27 584,40 € Ing. Dalibor Peley - DALE Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
16. Marec 2023
Zmluva o dielo
ŠOP SR-Z/272/2023
78 000,00 € Arolla Film s.r.o. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
16. Marec 2023
Zmluva o dielo
ŠOP SR-Z/273/2023
65 304,00 € Ústav technológií a inovácií, s.r.o. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky