Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. August 2019
Zmluva o vytvorení diela
Z/2019/1821/I/LF/SRVVČ
60,00 € doc. MUDr. Martin Bortlík, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
28. Január 2022
Kolektívna zmluva Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2022
Z/2022/121/XIV/RUK/RUK
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva, Odborová organizácia Mlyny UKa vedy na Slovensku pri Rektoráte UK a centrálne financovaných súčastiach UK Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
21. December 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/2971/I/PRIF/TAJ
250,00 € Ing. Ľubomír Voda - AQUA Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
23. September 2021
Zmluva o vytvorení diela
Z/2021/2025/I/LF/SRVVC
70,00 € MUDr. Martin Trepáč, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
8. September 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/2075/I/FIF/OE
200,00 € Mgr. Pavlína Knap-Dlouhá, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
24. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní (zamestnanecká)
Z/2024/1047/VII/RUK/UO
283,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Mgr. Nataliia Parkhomenko, PhD.
24. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela
Z/2024/1048/I/FAF/DEK
60,00 € prof. RNDr. Marián Masár, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Farmaceutická fakulta
24. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela
Z/2024/1049/I/FAF/DEK
60,00 € prof. Ing. Ján Moncoľ, DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Farmaceutická fakulta
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby č. 17-ZNH/2024
Z/2024/1050/III/JLF/JLF_OVO
19 530,00 € BVM alarm systém s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
24. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov ev.č.f. 05/2024/JPP
Z/2024/1051/IV/EBF/KTAJ
50,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta H-PROBYT, spol. s r.o.
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí licencie
Z/2024/1052/XIV/RUK/ARCH
0,00 € Mincovňa Kremnica, š.p. Ing. Ľuboš Kupec Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
24. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov ev.č.f. 05/2024/JPP
Z/2024/1053/IV/EBF/KTAJ
50,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o.
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí licencie
Z/2024/1054/XIV/RUK/ARCH
0,00 € Štefan Novotný Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí licencie
Z/2024/1055/XIV/RUK/ARCH
0,00 € mgr. art. Roman Lugár Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí licencie
Z/2024/1056/XIV/RUK/ARCH
0,00 € Branislav Rónai Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
23. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2024/1030/IV/FAF/DEK
65,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Farmaceutická fakulta KMVK s. r. o.
23. Máj 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1031/I/LF/ODDVVC
30,00 € MUDr. Gabriel Koľvek, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
23. Máj 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1032/I/LF/ODDVVC
70,00 € prof. MUDr. Marek Lacko, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
23. Máj 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1033/I/LF/ODDVVC
100,00 € doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
23. Máj 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1034/I/LF/ODDVVC
70,00 € doc. MUDr. Jozef Čmelo, PhD., MPH Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta