Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. August 2019
Zmluva o vytvorení diela
Z/2019/1821/I/LF/SRVVČ
60,00 € doc. MUDr. Martin Bortlík, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
28. Január 2022
Kolektívna zmluva Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2022
Z/2022/121/XIV/RUK/RUK
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva, Odborová organizácia Mlyny UKa vedy na Slovensku pri Rektoráte UK a centrálne financovaných súčastiach UK Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
21. December 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/2971/I/PRIF/TAJ
250,00 € Ing. Ľubomír Voda - AQUA Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
23. September 2021
Zmluva o vytvorení diela
Z/2021/2025/I/LF/SRVVC
70,00 € MUDr. Martin Trepáč, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
22. Apríl 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/837/I/LF/PR
246,00 € MUDr. Jan Balko Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
13. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2023/473/IV/RUK/ONP
730,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát KMKV s.r.o.
31. Marec 2023
Zmluva o nájme pozemku
Z/2023/708/IV/RUK/ONPC
156,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Dallmayr Vending and Office k.s.
31. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní (komerčná) č. VII/000565/2023/UBYT/
Z/2023/709/VII/RUK/UO
151,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Chiara Michalidesová
31. Marec 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/710/I/FMFI/DEK
50,00 € RNDr. Miroslav Randa, Ph D. Univerzita Komenského v Bratislave
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
RD/2023/711/II/RUK/OCOZ
13 284,00 € Gratex International, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
31. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. RD/2022/2305/III/RUK/RUK
D/2023/712/III/RUK/RUK
0,00 € SWAN, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
31. Marec 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/713/I/PRIF/TAJ
45 050,74 € Top Soft BSB, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
31. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 05/2021
D/2023/714/IX/VP/VP_UK
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vedecký park Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
31. Marec 2023
Slovak Quantum Communication Infrastructure (skQCI) Consortium Agreement
Z/2023/715/XIV/FMFI/DEK
0,00 € INSTITUTE OF PHYSICS OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES / FYZIKÁLNY ÚSTAV SAV, V. V. I. +5 ďalších Univerzita Komenského v Bratislave
31. Marec 2023
SERVISNÁ ZMLUVA č. SLU20230099
Z/2023/716/III/FM/TJ
9 900,00 € Triton, spol. s r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
RD/2023/717/II/RUK/OCOZ
13 994,40 € Gratex International, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
31. Marec 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/718/I/JLF/OP
18 614,62 € PROFI-CHLAD s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
30. Marec 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/679/I/FIF/OE
200,00 € Mgr. Jitka Vidláková, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
30. Marec 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/680/I/FIF/OE
350,00 € prof. PhDr. Jiří Mareš Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
30. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon zdravotníckeho povolania
Z/2023/681/XIV/JLF/ODVZP
0,00 € Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a. s. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine