Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Č. JLFUK MT č. 4 - OVO/2022
D/2022/1770/I/JLF/OVO
0,00 € Adifex, a. s. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
3. August 2021
Dohoda o ukončení rámcovej dohody RD/2021/311/XIV/VMĽŠ/OOZ
Z/2021/1520/XIV/VMĽŠ/OOZ
0,00 € AG FOODS SK s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra - Mlyny
3. Máj 2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0209
D/2021/769/XI/PRIF/PCONMP
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
4. August 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-20-0566
Z/2021/1525/XI/FMFI/DEK
148 388,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. Jún 2022
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0317
D/2022/1222/XI/PRIF/PCONMP
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
3. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-21-0227
Z/2022/1795/XI/PRIF/PCONMP
210 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
3. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-21-0286
Z/2022/1802/XI/PRIF/PCONMP
198 895,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
8. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-21-0484
Z/2022/1844/XI/FIF/PC
210 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
23. Marec 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/555/I/FIF/OE
5 370,00 € Akiko Komura Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
27. Október 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/2669/I/FAF/DEK
100,00 € Alexandra Rozinova Univerzita Komenského v Bratislave - Farmaceutická fakulta
26. Október 2022
Kúpna zmluva
Z/2022/2628/II/RUK/OCOZ
1 827,00 € ALEZA INTERIER, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
12. Máj 2022
Kúpna zmluva
Z/2022/978/II/PRIF/TAJ
8 418,57 € Animalab s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
26. Máj 2021
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
Z/2021/964/I/FIF/TAJ
6 811,68 € Arte Petra, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
31. August 2021
Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov
Z/2021/1705/XIV/FMFI/DEK
0,00 € aSc Applied Sortware Consultants, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14. Október 2022
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2022/861/II/RUK/OCOZ
ČZ/2022/2534/XIV/PRAF/DEK
13 002,40 € Attack Promotion s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta
5. Marec 2020
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
Z/2020/530/XIV/FSEV/UAP
0,00 € Bc. Mária Jurgovská Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied
5. Marec 2020
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
Z/2020/513/XIV/FSEV/UAP
0,00 € Bc. Monika Devečková Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied
24. Október 2022
DOHODA O ZABEZPEČENÍ MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH A PERSONÁLNYCH PODMIENOK NA ZÍSKANIE POTREBNÝCH PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ NA VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA
Z/2022/2600/XIV/JLF/ODVZP
0,00 € BELIS, s.r.o. Banská Štiavnica Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
26. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
Z/2022/1106/III/RUK/ULP_RUK
17,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
27. Marec 2020
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z/2020/248/II/VMĽŠ/OCOZ
Z/2020/678/XIV/VMĽŠ/OCOZ
0,00 € Bidfood Slovakia, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra - Mlyny