Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. August 2019
Zmluva o vytvorení diela
Z/2019/1821/I/LF/SRVVČ
60,00 € doc. MUDr. Martin Bortlík, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
28. Január 2022
Kolektívna zmluva Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2022
Z/2022/121/XIV/RUK/RUK
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva, Odborová organizácia Mlyny UKa vedy na Slovensku pri Rektoráte UK a centrálne financovaných súčastiach UK Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
21. December 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/2971/I/PRIF/TAJ
250,00 € Ing. Ľubomír Voda - AQUA Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
23. September 2021
Zmluva o vytvorení diela
Z/2021/2025/I/LF/SRVVC
70,00 € MUDr. Martin Trepáč, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
8. September 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/2075/I/FIF/OE
200,00 € Mgr. Pavlína Knap-Dlouhá, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
7. December 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. Z/2021/2840/XIV/RUK/OCOZ
D/2023/2991/III/RUK/CIT_UK
0,00 € SAS Slovakia, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
7. December 2023
DAROVACIA ZMLUVA
Z/2023/2992/VIII/PRAF/PRAF
4 104,48 € Spoločenstvo Ladislava Hanusa, o.z. Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta
7. December 2023
DAROVACIA ZMLUVA
Z/2023/2993/VIII/PRAF/PRAF
8 816,93 € Centrum praktického vzdelávania právnikov, občianske združenie Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta
7. December 2023
DAROVACIA ZMLUVA
Z/2023/2994/VIII/PRAF/PRAF
1 182,78 € Centrum praktického vzdelávania právnikov, občianske združenie Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta
7. December 2023
DAROVACIA ZMLUVA
Z/2023/2995/VIII/PRAF/PRAF
1 000,00 € Centrum praktického vzdelávania právnikov, občianske združenie Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta
7. December 2023
Zmluva o ubytovaní (študentská)
Z/2023/2996/VII/RUK/UO
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Rôzne - v prílohe
7. December 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní
Z/2023/2997/VII/RUK/UO
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Rôzne - v prílohe
7. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní (preubytovanie)
D/2023/2998/VII/RUK/UO
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Rôzne - v prílohe
7. December 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/2999/I/JLF/OP
2 820,00 € MARPRO s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
7. December 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/3000/I/JLF/OP
5 940,00 € MARPRO s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní služby
Z/2023/3001/III/LF/PR
31 043,00 € ALCASYS Slovakia, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
7. December 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/3002/I/FIF/OE
200,00 € James O’Connell Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
7. December 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/3003/I/FIF/OE
200,00 € John Matthew Sweney Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
7. December 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/3004/I/FIF/OE
200,00 € David Livingstone Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
7. December 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/3005/I/FIF/OE
600,00 € Kristina Cezayiroğlu Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta