Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Dohoda o cestovných náhradách
R-*3525/2023
0,00 € Maroš Džadoň Technická univerzita vo Zvolene
1. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní č. R-7894/2022-19788-3
R-7894/2022-19788-3
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Michal Horňák
1. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní č. R-7894/2022-19964-2
R-7894/2022-19964-2
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Elena Ilina
1. Jún 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233002
R-3750/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
1. Jún 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20233001
R-3749/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik NAMIS s.r.o.
31. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní č. R-7894/2022-19425-2
R-7894/2022-19425-2
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Alosha Annienkov
31. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní č. R-7894/2022-19375-2
R-7894/2022-19375-2
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Viktoriia Loginova
31. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní č. R-7894/2022-19509-2
R-7894/2022-19509-2
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Irina Muskatina
31. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní č. R-7894/2022-19519-1
R-7894/2022-19519-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Iveta Sedliaková
31. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní č. R-7894/2022-19865-2
R-7894/2022-19865-2
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Samuel Sopko
31. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní č. R-7894/2022-18969-2
R-7894/2022-18969-2
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Dhanalakshmi Tamatam
30. Máj 2023
Zmluva č. 28/02/2023 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
R-2315/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
29. Máj 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla zamestnancovi
R-3317/2023
0,00 € Ing. Pavol Koleda , PhD. Technická univerzita vo Zvolene
29. Máj 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla zamestnancovi
R-3326/2023
0,00 € Ing. Ladislav Šumichrast, PhD. Technická univerzita vo Zvolene
29. Máj 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla zamestnancovi
R-3161/2023
0,00 € prof Ing. Iveta Hajdúchoivá, PhD. Technická univerzita vo Zvolene
29. Máj 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla zamestnancovi
R-3301/2023
0,00 € Ing. Blanka Giertliová, PhD. Technická univerzita vo Zvolene
29. Máj 2023
Rámcová dohoda
R-3405/2023
4 379,09 € GLOBUS spol. s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
29. Máj 2023
Rámcová dohoda
R-3464/2023
7 602,18 € GLOBUS spol. s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
29. Máj 2023
Rámcová dohoda
R-3490/2023
1 921,87 € METRO Cash & Carry SR s. r. o. Technická univerzita vo Zvolene
26. Máj 2023
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-512/2023
0,00 € Mestské lesy Košice, a.s. Technická univerzita vo Zvolene