Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2018
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-876/2018
0,00 € Poľovnícka spoločnosť POĽANA Zvernica pod Hrancom Technická univerzita vo Zvolene
22. Máj 2018
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-808/2018
0,00 € Slovenský poľovnícky zväz , Poľovnícke združenie Orlovec Technická univerzita vo Zvolene
22. Máj 2018
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-792/2018
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, ARBORÉTUM BOROVÁ HORA Technická univerzita vo Zvolene
22. Júl 2014
Dohoda o splátkach
R-5819/2014
0,00 € Tomáš Kavalec Technická univerzita vo Zvolene
2. Apríl 2013
Licenčná zmluva
EP-177/2013
0,00 € 1. doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, 2. Mgr. JUDr. Zuzana Dobšinská Technická univerzita vo Zvolene
2. Apríl 2013
Licenčná zmluva
EP-176/2013
0,00 € 1. doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, 2. Mgr. JUDr. Zuzana Dobšinská Technická univerzita vo Zvolene
28. Jún 2013
Licenčná zmluva
EP-121/2013
0,00 € 1. doc. Ing. Eva Michalková, CSc., 2. doc. Ing. Marián Schwarz, CSc., 3. Ing. Vladimír Lalík, PhD. Technická univerzita vo Zvolene
18. Apríl 2013
Licenčná zmluva
EP-68/2013
0,00 € 1. doc. Ing. Hubert Paluš, PhD., 2. Ing. Ján Dvořáček, PhD. Technická univerzita vo Zvolene
18. Apríl 2013
Licenčná zmluva
EP-193/2013
0,00 € 1. doc. Ing. Hubert Paluš, PhD., 2. Ing. Ján Parobek, PhD. Technická univerzita vo Zvolene
28. Marec 2013
Licenčná zmluva
EP-208/2013
0,00 € 1. doc. Ing. Ivan Klement, CSc., 2. doc. Ing. Juraj Detvaj, CSc. Technická univerzita vo Zvolene
2. Apríl 2013
Licenčná zmluva
EP-75/2013
0,00 € 1. doc. Ing. Ivan Klement, CSc., 2. doc. Ing. Juraj Detvaj, CSc. Technická univerzita vo Zvolene
4. Apríl 2013
Licenčná zmluva
EP-164/2013
0,00 € 1. doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc., 2. Ing. Ivana Sarvašová, PhD. Technická univerzita vo Zvolene
5. Apríl 2013
Licenčná zmluva
EP-206/2013
0,00 € 1. doc. Ing. Ján Sedliačik, PhD., 2. Ing. Eva Ružinská, PhD. Technická univerzita vo Zvolene
5. Apríl 2013
Licenčná zmluva
EP-74/2013
0,00 € 1. doc. Ing. Jaroslav Rašner, CSc., 2. doc. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD., 3. Ing. Patrik Aláč, PhD. Technická univerzita vo Zvolene
5. Apríl 2013
Licenčná zmluva
EP-199/2013
0,00 € 1. doc. Ing. Jaroslav Rašner, CSc., 2. Ing. Patrik Aláč, PhD. Technická univerzita vo Zvolene
3. Apríl 2013
Licenčná zmluva
EP-32/2013
0,00 € 1. doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc., 2. Ing. Jozef Tajboš, CSc., 3. Ing. Miloš Gejdoš, PhD., 4. Ing. Martin Slančík, PhD. Technická univerzita vo Zvolene
2. Apríl 2013
Licenčná zmluva
EP-27/2013
0,00 € 1. doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc., 2. Ing. Katarína Belanová, PhD., 3. Ing. Mária Vlčková Technická univerzita vo Zvolene
2. Apríl 2013
Licenčná zmluva
EP-23/2013
0,00 € 1. doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc., 2. Ing. Miloš Gejdoš, PhD. Technická univerzita vo Zvolene
5. Apríl 2013
Licenčná zmluva
EP-39/2013
0,00 € 1. doc. Ing. Karol Ujházy, PhD., 2. doc. Ing. Eva Križová, PhD. Technická univerzita vo Zvolene
19. Apríl 2013
Licenčná zmluva
EP-11/2013
0,00 € 1. doc. Ing. Ladislav Zelinka, PhD., 2. Ing. Vladimír Juško, PhD. Technická univerzita vo Zvolene