Centrálny register zmlúv

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Júl 2018
Dodatok č. 1 k zmluve o ubytovaní č. 40/62201701
Dodatok č. 1 k zmluve 40-62-2017-01
0,00 € Viktor M a k s y m c h u k Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
20. September 2019
Zmluva o ubytovaní č. 18/61/2019/01
Zmluva o ubytovaní č. 18/61/2019/01
935,00 € Anastasiia Shaparets Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SUZ
20. September 2019
Zmluva o ubytovaní č. 55/62/2019/01
Zmluva o ubytovaní č. 55/62/2019/01
935,00 € Anastasiya Shcherbatsevich Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SUZ
11. Apríl 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 08/61/2018/01
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 08/61/2018/01
300,00 € Anel Ayapbergenova Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
20. September 2019
Zmluva o ubytovaní č. 52/62/2019/01
Zmluva o ubytovaní č. 52/62/2019/01
935,00 € Antoniya Borisiuk Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SUZ
27. August 2012
Zmluva o dielo na dodávku CEKR-Centrum excelentnosti krízového riadenia
07/2012/OSM-87 (Z0110-ATOS-11/12
1 860 000,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
25. September 2019
Zmluva o ubytovaní č. 71/62/2019/01
Zmluva o ubytovaní č. 71/62/2019/01
935,00 € Egor Markov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SUZ
20. September 2019
Zmluva o ubytovaní č. 31/61/2019/01
Zmluva o ubytovaní č. 31/61/2019/01
935,00 € Iaroslav Bukhtoiarov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SUZ
12. Júl 2018
Zmluva o ubytovaní č. 20/62201801
Zmluva o ubytovaní č. 20/62201801
1 560,00 € Ivan Voloshyn Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
12. Júl 2018
Zmluva o ubytovaní č. 22/622018/01
Zmluva o ubytovaní č. 22/622018/01
1 050,00 € JUDr. Lenka Kristofčáková, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
25. September 2019
Zmluva o ubytovaní č. 70/62/2019/01
Zmluva o ubytovaní č. 70/62/2019/01
935,00 € Kristina Strelkova Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SUZ
25. September 2019
Zmluva o ubytovaní č. 45/61/2019/01
Zmluva o ubytovaní č. 45/61/2019/01
935,00 € Makhabbat Bermanova Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SUZ
30. Október 2019
Zmluva o ubytovaní č. 100/62/2019/01
Zmluva o ubytovaní č. 100/62/2019/01
880,00 € Maryia Zmitrachenka Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SÚZ
23. Október 2019
Zmluva o ubytovaní č. 95/62/2019/01
Zmluva o ubytovaní č. 95/62/2019/01
Doplnená
1 732,50 € Matthew Wiliam O´Dowd Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SUZ
17. Február 2015
Dohoda medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Metropolitnou univerzitou Praha 26/2015/EU
Dohoda medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Metropolitnou univerzitou Praha 26/2015/EU
0,00 € Metroplitná univerzita Praha Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
18. Máj 2016
Zmluva o ubytovaní 6239701025
Zmluva o ubytovaní 6239701025
1 836,00 € Mgr. Richard P o u š, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
10. Máj 2016
Zmluva o ubytovaní 6231401353
Zmluva o ubytovaní 6231401353
918,00 € Mgr. Viera Š i m o n o v á, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
8. Júl 2016
Zmluva č. 1/61/2016
Zmluva č. 1/61/2016
64 130,00 € Občianske združenie Manželské stretnutia Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
27. Jún 2019
ZMLUVA č. 2/61/2019/01
ZMLUVA č. 2/61/2019/01
64 130,00 € Občianske združenie Manželské stretnutia Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SUZ
1. Jún 2018
DOHODA O SPOLUPRÁCI číslo: 7/2018/EÚ
DOHODA O SPOLUPRÁCI číslo: 7/2018/EÚ
0,00 € OZ SIGMA PHI KAPPA Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici