Centrálny register zmlúv

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2018
Zmluva o pedagogickej praxi č.:001a/10786/2017-FF-SO
Zmluva o pedagogickej praxi č.:001a/10786/2017-FF-SO
0,66 € Gymnázium J.G.Tajovského Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
3. Máj 2018
Zmluva o pedagogickej praxi č.:002a/10786/2017-FF-SO
Zmluva o pedagogickej praxi č.:002a/10786/2017-FF-SO
0,66 € Gymnázium Andreja Sládkoviča Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
3. Máj 2018
Zmluva o pedagogickej praxi č.:003a/10786/2017-FF-SO
Zmluva o pedagogickej praxi č.:003a/10786/2017-FF-SO
0,66 € Športové gymnázium Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
3. Máj 2018
Zmluva o pedagogickej praxi č.:004a/10786/2017-FF-SO
Zmluva o pedagogickej praxi č.:004a/10786/2017-FF-SO
0,66 € Katolícke gymnázium Š. Moysesa Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
3. Máj 2018
Zmluva o pedagogickej praxi č.:005a/10786/2017-FF-SO
Zmluva o pedagogickej praxi č.:005a/10786/2017-FF-SO
0,66 € Obchodná akadémia Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
3. Máj 2018
Zmluva o pedagogickej praxi č.:006a/10786/2017-FF-SO
Zmluva o pedagogickej praxi č.:006a/10786/2017-FF-SO
0,66 € Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
3. Máj 2018
Zmluva o pedagogickej praxi č.:007a/10786/2017-FF-SO
Zmluva o pedagogickej praxi č.:007a/10786/2017-FF-SO
0,66 € Stredná zdravotnícka škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
3. Máj 2018
Zmluva o pedagogickej praxi č.:008a/10786/2017-FF-SO
Zmluva o pedagogickej praxi č.:008a/10786/2017-FF-SO
0,66 € Základná škola Slobodného slovenského vysielača Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
3. Máj 2018
Zmluva o pedagogickej praxi č.:010a/10786/2017-FF-SO
Zmluva o pedagogickej praxi č.:010a/10786/2017-FF-SO
0,66 € Základná škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
3. Máj 2018
Zmluva o pedagogickej praxi č.:012a/10786/2017-FF-SO
Zmluva o pedagogickej praxi č.:012a/10786/2017-FF-SO
0,66 € Základná škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
3. Máj 2018
Zmluva o pedagogickej praxi č.:013a/10786/2017-FF-SO
Zmluva o pedagogickej praxi č.:013a/10786/2017-FF-SO
0,66 € Základná škola Jána Bakossa Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
3. Máj 2018
Zmluva o pedagogickej praxi č.:014a/10786/2017-FF-SO
Zmluva o pedagogickej praxi č.:014a/10786/2017-FF-SO
0,66 € Gymnázium Mikuláša Kováča Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
3. Máj 2018
Zmluva o pedagogickej praxi č.:016a/10786/2017-FF-SO
Zmluva o pedagogickej praxi č.:016a/10786/2017-FF-SO
0,66 € Základná škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2. Október 2023
Expert Study in Slovak, s.r.o.
Zmluva o polupráci č.: 461/2023
0,00 € Expert Study in Slovak, s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2. Október 2023
SERVISNÁ ZMLUVA - ROHOŽE
823 121, UMB č. 48/2023/OPS-93
2 064,96 € Elis Textile Care SK s. r. o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - súčasť FPVaMV UMB
2. Október 2023
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 15/2023/FPVaMV
15/2023/FPVaMV
2 000,00 € Mgr. Katarína Ristveyová, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVMV
2. Október 2023
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 16/2023/FPVaMV uzavretá podľa ustanovenia § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“) medzi zmluvnými stranami
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 16/2023/FPVaMV
1 450,00 € Mgr. Katarína Ristveyová, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVMV
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
5/2023/1080
473,64 € DarEle s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2. Október 2023
Zmluva o polupráci č.: 109/2023/FF UMB-PP
Zmluva o polupráci č.: 109/2023/FF UMB-PP
0,63 € Stredná zdravotnícka škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
27. September 2023
Zmluva o nájme bytu
284/2023/BH-3/1
1 489,56 € Anna Šufliarska Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici