Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností súvisiacich s čerpaním úverových prostriedkov v súlade s Dohodou o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou - Rámcový úver na financovanie prioritných projektov v rámci Národného..

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:2011003003
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo financií SR
Dodávateľ:Rezorty štátnej správy - viacstranný zmluvný vzťah (Ostatnými rezortmi sú: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (IČO: 30 416 094), Ministerstvo hospodárstva SR (IČO: 00 686 832), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR...
IČO:00164381
Názov zmluvy:Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností súvisiacich s čerpaním úverových prostriedkov v súlade s Dohodou o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou - Rámcový úver na financovanie prioritných projektov v rámci Národného..
ID zmluvy:120305

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 1 300 000 000,00 €
Celková čiastka: 1 300 000 000,00 €
Publikoval: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zobrazenia: 0x