Centrálny register zmlúv

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104354/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Píla
8. December 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104358/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mestská časť Bratislava - Ružinov
8. December 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104362/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Mútne
8. December 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104364/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Mútne
8. December 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104366/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Sabinov
8. December 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104368/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Lysica
8. December 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104370/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Kráľovský Chlmec
8. December 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104372/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Michalovce
8. December 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104376/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Krupina
8. December 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104378/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Nitra
8. December 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104380/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Senica
6. December 2023
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností prostredníctvom elektronických služieb
2-203-0061-2023
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
6. December 2023
Rámcová dohoda na dodávku kancelárskych a hygienických potrieb
2-121-0064-2023
66 824,93 € 4Media s.r.o. Geodetický a kartografický ústav Bratislava
6. December 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104341/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Horná Ždaňa
6. December 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104343/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Prestavlky
6. December 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104346/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hladovka
6. December 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104348/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Koválovec
6. December 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104352/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Frička
4. December 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104327/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Ráztočno
4. December 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104329/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Jastrabá