Centrálny register zmlúv

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
2-121-0032-2022
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Geodetický a kartografický ústav Bratislava
6. Október 2022
Rámcová dohoda na dodávku kancelárskych a hygienických potrieb
2-121-0005-2022
78 743,23 € 4Media s.r.o. Geodetický a kartografický ústav Bratislava
27. Júl 2017
Zmluva o poskytovaní odborných služieb pre oblasť verejného obstarávania
67-122-140/2017
6 600,00 € ADVAL spol. s r.o. Geodetický a kartografický ústav Bratislava
28. Február 2018
Rámcová dohoda o poskytovaní odborných služieb v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
24-122-46/2018
Doplnená
0,00 € ADVAL spol. s r.o. Geodetický a kartografický ústav Bratislava
19. Marec 2013
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
49-122-134/2013
0,00 € Advokátska kancelária Gritters a spol., s.r.o. Geodetický a kartografický ústav Bratislava
22. December 2014
Zmluva o poskytovaní právnych služiev
933-112-1471/2014
1 194,00 € Advokátska kancelária Gritters spol. s r.o. Geodetický a kartografický ústav Bratislava
26. Júl 2022
Dohoda o spolupráci
2-121-0004-2022
0,00 € Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Geodetický a kartografický ústav Bratislava
31. Január 2022
Zmluva o zabezpečení činností bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany
2-121-000657/2022
4 950,00 € Alena Ježíková – BOZPO Geodetický a kartografický ústav Bratislava
7. December 2022
Zmluva o zabezpečení činností bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany
2-121-0023-2022
8 460,00 € Alena Ježíková – BOZPO Geodetický a kartografický ústav Bratislava
31. Január 2019
Zmluva o zabezpečení činností bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany
1-122-23/2019
16 920,00 € Alena Ježíková-BOZPO Geodetický a kartografický ústav Bratislava
31. Júl 2017
Poistná zmluva
72-122-149/2017
8 929,96 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Geodetický a kartografický ústav Bratislava
29. Máj 2018
Poistná zmluva
58-122-116/2018
164,80 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Geodetický a kartografický ústav Bratislava
22. August 2022
Poistná zmluva
2-121-0009-2022
8 158,32 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Geodetický a kartografický ústav Bratislava
3. Október 2019
Poistná zmluva
37-122-141/2019
1 670,96 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Geodetický a kartografický ústav Bratislava
2. Apríl 2019
Poistná zmluva
15-122-72/2019
2 099,56 € Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. Geodetický a kartografický ústav Bratislava
5. December 2013
Zmluva o dielo
370-122-655/2013
111 000,00 € Altron SK a.s. Geodetický a kartografický ústav Bratislava
31. Máj 2017
Zmluva o vykonaní servisu záložných zdrojov UPS
47-122-110/2017
22 320,00 € ALTRON SK, a.s. Geodetický a kartografický ústav Bratislava
30. November 2018
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
94-122-198/2018
0,00 € ANASOFT APR,spol. s r.o. Geodetický a kartografický ústav Bratislava
7. December 2022
Zmluva na poskytovanie služieb podpory a prevádzky
2-120-0016-2022
Doplnená
77 886,68 € Asseco Solutions, a.s. Geodetický a kartografický ústav Bratislava
2. August 2016
Zmluva o dielo
90-122-562/2016
47 557,84 € ATIS - 10 Stavebná firma, s.r.o. Geodetický a kartografický ústav Bratislava