Centrálny register zmlúv

Slovenská národná akreditačná služba

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Príkazná zmluva
23/1/11049/1
609,00 € Pondelík Marek, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
22. September 2023
Príkazná zmluva
23/2/11052/1
213,00 € Horník Pavel, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
22. September 2023
Príkazná zmluva
23/2/11053/1
213,00 € Horník Pavel, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
21. September 2023
Príkazná zmluva
23/2/11057/1
505,00 € Onderíková Mikulíková Oľga, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
20. September 2023
Príkazná zmluva
23/1/11046/1
369,00 € Horňak Michal, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
20. September 2023
Príkazná zmluva
23/1/11046/2
550,00 € Dutko Štefan, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
19. September 2023
Príkazná zmluva
23/1/11039/1
201,00 € Galovičová Iveta, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
19. September 2023
Príkazná zmluva
23/2/11016/1
492,00 € Onderíková Mikulíková Oľga, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
19. September 2023
Príkazná zmluva
23/1/11021/1
320,00 € Králiková Lýdia, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
15. September 2023
Príkazná zmluva
23/1/11045/1
204,00 € Neslušan Miroslav, prof. Dr. Ing. Slovenská národná akreditačná služba
15. September 2023
Príkazná zmluva
23/1/11019/1
433,00 € Ondrejková Anna, prof. MVDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
15. September 2023
Príkazná zmluva
23/1/11037/1
213,00 € Udvarosová Terézia, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
14. September 2023
Príkazná zmluva
23/1/11010/1
309,00 € Šarkan Branislav, doc. Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
14. September 2023
Príkazná zmluva
23/1/11010/2
313,00 € Moravčík Ľubomír, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
14. September 2023
Príkazná zmluva
23/1/11025/1
204,00 € Takáčová Alžbeta, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
14. September 2023
Príkazná zmluva
23/1/11028/1
486,00 € Palkovičová Katarína, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
14. September 2023
Príkazná zmluva
23/1/11041/3
204,00 € Trochta Dušan, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
14. September 2023
Príkazná zmluva
23/1/11041/2
320,00 € Knorová Renáta, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
14. September 2023
Príkazná zmluva
23/1/11041/1
465,00 € Vitko Gordon, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
14. September 2023
Príkazná zmluva
23/1/11023/1
212,00 € Blažíčková Stanislava, Doc.Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba