Centrálny register zmlúv

Ekonomická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. August 2023
Zmluva o dodávke elektriny
190015/053/2023
666 652,00 € Energie2,a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
3. Október 2023
Licenčná zmluva
190008/013/2023
0,00 € Assoc. prof. Ing. Katarína Belanová, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave
3. Október 2023
Licenčná zmluva
190008/014/2023
0,00 € doc. Ing. Beáta Šofranková, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave
3. Október 2023
Licenčná zmluva
190008/015/2023
0,00 € doc. Ing. Ján HUŇADY, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave
3. Október 2023
Licenčná zmluva
190008/016/2023
0,00 € prof. Ing. Dana Kiseľáková, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave
3. Október 2023
Licenčná zmluva
190008/017/2023
0,00 € Ing. Elena Širá, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave
3. Október 2023
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/289/2023
0,00 € Ing. Samuel Chlpek Ekonomická univerzita v Bratislave
29. September 2023
Nájomná zmluva č. 31/2023
190010/287/2023
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Gooderia s. r. o.
29. September 2023
Memorandum vo veci spolupráce v oblasti jadrovej energetiky a výroby energie z obnoviteľných zdrojov
190010/288/2023
0,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
28. September 2023
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/283/2023
0,00 € Erika Mináriková Ekonomická univerzita v Bratislave
28. September 2023
Zmluva č. 25/2023 o nájme nebytovýchpriestorov a ostatných priestorov
190010/284/2023
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Slovak Telekom, a. s.
28. September 2023
Zmluva č. 26/2023 o nájme nebytových priestorov a ostatných priestorov
190010/285/2023
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Slovak Telekom, a.s.
28. September 2023
Zmluva č. 27/2023 o nájme nebytových priestorov a ostatných priestorov
190010/286/2023
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Slovak Telekom, a.s.
28. September 2023
Dodávka ND a spotrebného materiálu pre VT a s tým súvisiace služby Výzva č.14
190015/056/2023
4 770,60 € nanoTECH s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
27. September 2023
Memorandum o spolupráci
190010/282/2023
0,00 € Slovenská komora daňových poradcov ,Trnavská cesta 74A, 821 02 Bratislava a Slovenská komora audítorov, Záhradnícka 62, 820 05 Bratislava 25 Ekonomická univerzita v Bratislave
26. September 2023
Nájomná zmluva č. 28/2023
190010/281/2023
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave But EVERGREEN GARDEN, s. r. o.
26. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu/školenie, Akademický rok: 2022/2023
180040/342/2023
1 395,00 € Kristína Baculáková Ekonomická univerzita v Bratislave
26. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu/školenie, Akademický rok: 2022/2023
180040/343/2023
1 395,00 € Rudolf Kucharčík Ekonomická univerzita v Bratislave
26. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu/školenie, Akademický rok: 2022/2023
180040/344/2023
1 255,00 € Tomáš Ondruška Ekonomická univerzita v Bratislave
26. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu/školenie, Akademický rok: 2022/2023
180040/345/2023
1 200,00 € Matej Hudák Ekonomická univerzita v Bratislave