Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 064NR070079
064NR070079
Doplnená
1 327 489,77 € HORAGRO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.064NR070032
064NR070032
Doplnená
1 320 822,24 € ANAR, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
017/2012
1 318 230,20 € AGRO OR, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. November 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
18/2012
1 318 230,20 € AGRO OR, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Máj 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZA00164
ZA00164
1 316 442,01 € AGRO MÚTNE, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 064TT070042
064TT070042
Doplnená
1 314 112,50 € GALAGRO, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
3. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041BB520693
041BB520693
1 311 834,12 € MOVINO, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
28. November 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 164BB320020
164BB320020
Doplnená
1 310 435,41 € Podielnicko poľnohospodárske družstvo Bakov Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 041BB060010
041BB060010
Doplnená
1 306 247,60 € AGRO-PONIKY, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041NR520338
041NR520338
1 291 208,11 € Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Jún 2022
Zmluva č.SPU2022/00001 o poskytnutí dotácie na úžitkovosť
SPU2022/00001
1 288 460,50 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, skrátený názov: Plemenárske služby SR, š.p. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041BB520324
041BB520324
1 283 923,90 € AGROSPOL Kalinovo, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 043NR600003
043NR600003
1 283 226,64 € Obec Lontov Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 043NR600003
043NR600003
1 283 226,64 € Obec Lontov Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.064BB070003
064BB070003
1 282 037,25 € STYLFAN s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041BB520367
041BB520367
1 278 869,95 € Poľnohospodárske družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Apríl 2011
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2286/11
2286/11/2011/PPA
1 274 898,21 € JK Gabčíkovo s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 042NR510020
042NR510020
1 266 067,50 € HSH spoločnosť s ručením obmedzeným Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Február 2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
2968/11
1 265 172,03 € Poľnohospodárske družstvo Belá - Dulice Pôdohospodárska platobná agentúra
6. Júl 2017
Zmluva č. 700/1160-0001/2017 o poskytnutí podpory na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
700/1160-0001/2017
1 259 009,39 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Pôdohospodárska platobná agentúra