Centrálny register zmlúv

Vojenské lesy a majetky SR, š. p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Prídavné zariadenie lesného pracovného stroja PLS 55E
KZ_681_2023
25 920,00 € KONZULT - DCA, s.r.o Vojenské lesy a majetky SR, š. p.
21. September 2023
Lesná cesta Rovná hora – rekonštrukcia
ZoD_636_2023
681 600,00 € JZPVK - Company, s.r.o. Vojenské lesy a majetky SR, š. p.
18. September 2023
Prenájom nehnuteľného majetku
NZ_595_2023
614,40 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. BPS Kamenica s.r.o.
4. September 2023
Predaj nehnuteľného majetku
ZoPMS_600_2023
15 000,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Rastislav Michálek, rod. Michálek
4. September 2023
Predaj nehnuteľného majetku
ZoPMS_601_2023
8 001,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Ing. Marian Rummel, rod. Rummel
4. September 2023
Predaj nehnuteľného majetku
ZoPMS_602_2023
8 039,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Ján Bartoš, rod. Bartoš, Mária Bartošová, rod. Gajdárová
4. September 2023
Predaj nehnuteľného majetku
ZoPMS_603_2023
7 850,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Milan Sova, rod. Sova, Mária Sovová, rod. Rebrová
4. September 2023
Predaj nehnuteľného majetku
ZoPMS_604_2023
6 100,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Ing. Martin Johanes, rod. Johanes
30. August 2023
Prístupová komunikácia Studienka
ZoD_623_2023
215 552,50 € EUROVIA SK, a. s. Vojenské lesy a majetky SR, š. p.
17. August 2023
Predaj nehnuteľného majetku
ZoPMS_OZKK_579_2023
410,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Mgr. Ľubica Zdravecká, rod. Džugánová
17. August 2023
Predaj nehnuteľného majetku
ZoPMS_OZKK_581_2023
310,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Helena Hrošová, rod. Dudová
17. August 2023
Predaj nehnuteľného majetku
ZoPMS_OZKK_582_2023
920,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Obec Tichý Potok
14. August 2023
Predaj nehnuteľného majetku
ZoPMS_OZKK_580_2023
1 237,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. MUDr. Jozef Bujňák, rod. Bujňák
14. August 2023
Predaj nehnuteľného majetku
ZoPMS_OZKK_583_2023
7 830,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. TSM-11 s.r.o.
14. August 2023
Predaj nehnuteľného majetku
ZoPMS_OZKK_584_2023
147 150,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. ISSA PP, s.r.o.
8. August 2023
Zmluva o výpožičke
ZoV_727_2021
0,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry
6. August 2023
Predaj nehnuteľného majetku
ZoPMS_541_2023
225,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Marián Šajban, rod. Šajban
6. August 2023
Predaj nehnuteľného majetku
ZoPMS_542_2023
225,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Anna Kirschnerová, rod. Očovská
6. August 2023
Predaj nehnuteľného majetku
ZoPMS_543_2023
225,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Ľudovít Jerguš, rod. Jerguš
6. August 2023
Predaj nehnuteľného majetku
ZoPMS_544_2023
225,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Zuzana Ivančíková, rod. Šimková