Centrálny register zmlúv

Vojenské lesy a majetky SR, š. p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2023
Zmluva o dielo - zhotovenie plnefunkčného modelu pásového lesného stroja PLS 55 E vrátane zabezpečenie materiálu na jeho zhotovenie, výroby, montáže a uvedenia do prevádzky vrátane dopravy na miesta určenia
ZoD_387_2023
225 240,00 € WIM s.r.o. Vojenské lesy a majetky SR, š. p.
18. Apríl 2023
Rámcová dohoda "Rekultivácia plôch, časť č. 1 predmetu zákazky Rekultivácia plôch – Západné Slovensko"
Do_341_2023
368 988,00 € Anmavin, s.r.o. Vojenské lesy a majetky SR, š. p.
18. Apríl 2023
Rámcová dohoda „Rekultivácia plôch, časť č. 2 predmetu zákazky Rekultivácia plôch – Stredné Slovensko”
Do_342_2023
3 729 210,00 € Anmavin, s.r.o. Vojenské lesy a majetky SR, š. p.
18. Apríl 2023
Rámcová dohoda „Rekultivácia plôch, časť č. 3 predmetu zákazky Rekultivácia plôch – Východné Slovensko”
Do_343_2023
368 406,00 € Anmavin, s.r.o. Vojenské lesy a majetky SR, š. p.
6. Apríl 2023
Rekonštrukcia obvodového plášťa súboru hospodárskych budov - farma Vidov vrch
ZoD_272_2023
95 076,96 € JC stav s.r.o. Vojenské lesy a majetky SR, š. p.
22. Február 2023
Zmluva o efektívnej spolupráci pri riešení projektu Ministerstva obrany SR
ZO_1_2023
110 000,00 € YMS, a.s. Vojenské lesy a majetky SR, š. p.
6. Február 2023
Zmluva o efektívnej spolupráci pri riešení projektu Ministerstva obrany SR
ZO_170_2023
45 000,00 € K W D s.r.o. Vojenské lesy a majetky SR, š. p.
2. Február 2023
Zmluva o efektívnej spolupráci pri riešení projektu Ministerstva obrany SR
ZO_169_2023
130 000,00 € Národné lesnícke centrum Vojenské lesy a majetky SR, š. p.
16. Január 2023
Predaj nehnuteľného majetku
ZoPMS_OZKK_88_2023
4 300,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. DREPAL s.r.o.
13. Január 2023
Predaj nehnuteľného majetku
ZoPMS_OZKK_64_2023
50,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Jana Katuščáková, rod. Katuščáková
9. Január 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnutel'ností vo vlastníctve štátu
Protokol_c_KE253_2022_1023025_0z
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š. p.
9. Január 2023
Predaj nehnuteľného majetku
ZoPMS_OZKK_23_2023
1 100,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Obec Lomnička
2. Január 2023
Predaj nehnuteľného majetku
ZoPMS_OZKK_945_2022
24 100,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Mesto Spišská Belá
16. December 2022
Zmluva o výpožičke pontónový most zn. Mostovka z MT-55A
ZoV_OZKK_910_2022
0,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Obec Valaská Belá
6. December 2022
Prenájom nehnuteľného majetku
NZ_885_2022
1 332,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Ladislav Luteran
24. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
ZoPMS_830_2022
Doplnená
0,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Pavel Beňo, Martina Beňová, rod. Adamíková
24. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
ZoPMS_831_2022
Doplnená
0,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Miroslav Beňo, Miroslava Beňová, rod. Kyzúrová
24. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
ZoPMS_832_2022
Doplnená
0,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Michal Cerovský, Jana Cerovská, rod. Petrášová
24. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
ZoPMS_833_2022
Doplnená
0,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Ján Danko, Anna Danková, rod. Homoľová
24. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
ZoPMS_834_2022
Doplnená
0,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Jaroslav Činčura, Mária Činčurová, rod. Šimková