Centrálny register zmlúv

MH Invest, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Júl 2011
Finančná náhrada za zriadenie vecného bremena
004/313
259,97 € A B MH Invest, s.r.o.
13. November 2013
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 003/502-00/VB
13/083 003/502-00/VB
72,21 € B E MH Invest, s.r.o.
3. Január 2018
Dohoda o poskytnutí jednorazovej finančnej náhrady za obmedzenie užívania nehnuteľnosti formou vecného bremena
VB/40499/2017/Lužianky/701
4 310,68 € ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY MH Invest, s.r.o.
7. Máj 2019
Zámenná zmluva
20190018
0,00 € 1: Nitra Invest, s.r.o. MH Invest, s.r.o.
16. August 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
20170061
Doplnená
570,00 € 3J s.r.o. MH Invest, s.r.o.
13. December 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
20180044
570,00 € 3J s.r.o. MH Invest, s.r.o.
13. December 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
20190038
768,00 € 3J s.r.o. MH Invest, s.r.o.
26. November 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
20200025
63,75 € 3J s.r.o. MH Invest, s.r.o.
7. Júl 2014
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 004/301/2013 VB
14/041 004/301/2013 VB
1 529,04 € A D MH Invest, s.r.o.
7. Júl 2011
Finančná náhrada za zriadenie vecného bremena
005/313
259,97 € A E MH Invest, s.r.o.
7. November 2011
Finančná náhrada za zriadenie vecného bremena
100/07-FN701
43,00 € A E MH Invest, s.r.o.
6. Júl 2011
Zmluva o zriadení vecného bremena
002313
908,96 € A J MH Invest, s.r.o.
6. Júl 2011
Zmluva o zriadení vecného bremena
001313
4 297,73 € A J MH Invest, s.r.o.
6. Júl 2011
Zmluva o zriadení vecného bremena
003313
2 599,68 € A M MH Invest, s.r.o.
7. Júl 2011
Finančná náhrada za zriadenie vecného bremena
003/313
2 599,68 € A M MH Invest, s.r.o.
24. Október 2013
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 001/532-00/VB
13/057 001/532-00/VB
Doplnená
47,58 € A M MH Invest, s.r.o.
3. Február 2015
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 010/532-00/VB
15/003 010/532-00/VB
148,68 € A R MH Invest, s.r.o.
10. Október 2012
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ZIMNEJ A LETNEJ ÚDRŽBY
300/2012
50 384,00 € AB FACILITY s.r.o. MH Invest, s.r.o.
18. Jún 2021
Dopravno-kapacitné posúdenie pre priemyselný park Rimavská Sobota
20210024
30 900,00 € ABORIGIN, s.r.o. MH Invest, s.r.o.
7. Február 2022
Technická štúdia priesečnej križovatky ciest I/16 x I/72 x II/531 v intraviláne mesta Rimavská Sobota
20220001
13 850,00 € ABORIGIN, s.r.o. MH Invest, s.r.o.