Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda č.21/44/54E/624
0,00 € Ing. Blanka Šipkovská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
25. November 2020
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode č.20/44/54E/1874
0,00 € Ing. Dušan Hodák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Január 2021
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 2 k dohode č. 20/44/54E/667
0,00 € Ing. Ivana Tluščáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
15. Máj 2020
dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda č. 20/44/54E/1574
0,00 € Ingrid Čarnoká - TIFFANY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
8. December 2020
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode č. 20/44/54E/1574
0,00 € Ingrid Čarnoká - TIFFANY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
5. Apríl 2022
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 2 k Dohode číslo: 20/44/54E/1574
0,00 € Ingrid Čarnoká - TIFFANY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
24. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
20/44/54E/542
0,00 € Lukáš Šiška Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
14. Január 2021
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode č. 20/44/54E/542
0,00 € Lukáš Šiška Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
24. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí príspevku
21/44/54E/978
0,00 € Pavol Fifik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28. Máj 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku
41/§52a/2015/ ŠR
0,00 € PROAUTISTIK, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
21. Apríl 2020
dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda č. 20/44/54E/242
0,00 € SP servis údržba, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
20. Október 2020
Dohoda o zabezpeční absolventskej praxe
dohoda č. 20/44/051/166
0,00 € Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
21. Apríl 2020
dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda č. 20/44/54E/409
0,00 € Xiongliang Lin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
13. December 2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/44/012/86
0,00 € 'Ľudia a perspektíva' OZ, r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
12. Január 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
21/44/53G/58
1 481,78 € 'Ľudia a perspektíva' OZ, r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
14. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/44/53G/15
Doplnená
39 545,50 € 'Ľudia a perspektíva' OZ, r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
24. Máj 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/44/53G/25
Doplnená
42 709,14 € 'Ľudia a perspektíva' OZ, r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
21. November 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/44/53G/55
4 745,46 € 'Ľudia a perspektíva' OZ, r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/44/010/10
0,00 € 'Ľudia a perspektíva' OZ, r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. November 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/44/012/15
0,00 € 'Ľudia a perspektíva' OZ, r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves