Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/44/19B/14-5
0,00 € Sociálny podnik Mesta Gelnica, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28. November 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/44/19B/65
29 525,10 € MEPOS SNV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28. November 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/44/060/146
1 209,28 € Zuzana Kollárová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/44/19B/24-1
0,00 € Villa Ursi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/44/19B/39-4
0,00 € MEPOS SNV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/44/054/1923
1 368,80 € Obec Žehra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/44/054/1922
1 368,80 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. November 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/44/19B/6-2
0,00 € Odorínske služby, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. November 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/44/059/21
711,00 € Ivan Balog Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/44/19B/51-1
0,00 € Sociálny podnik obce Slovinky s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
24. November 2023
Dodatok ŠR
23/44/060/142-1
0,00 € Urbárska a Jakubisková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/44/19B/20-4
0,00 € 'Ľudia a perspektíva' OZ, r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
24. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/44/054/1921
479,08 € Obec Úhorná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/44/19B/9-2
0,00 € Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/44/19B/53-1
0,00 € Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
24. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov - samosprávny kraj
23/44/054/1920
68,44 € Gymnázium, SNP 1, Gelnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/44/19B/25-3
0,00 € Sociálny podnik Mesta Gelnica, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/44/19B/14-4
0,00 € Sociálny podnik Mesta Gelnica, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
16. November 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 2023/9/22
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 2023/9/22
4 071,57 € Mgr. Peter Fischer Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
15. November 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/44/19B/62
3 851,10 € Villa Ursi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves