Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Dodatok ŠR
23/29/060/50-1
0,00 € Spojená škola, Železničná 5, Poltár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
23. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/29/054/2367
342,20 € Mesto Poltár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
14. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/29/19B/3-1
0,00 € Margaret s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
14. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/29/010/66
0,00 € Obec Mýtna Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
14. November 2023
Dodatok ŠR
23/29/059/3-1
0,00 € BEST THERAPY s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
13. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/29/010/79
0,00 € Obec Vidiná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
13. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/29/010/33
0,00 € Základná škola Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským - Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B, Fiľakovo - Fülek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
13. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/29/010/44
0,00 € Obec Ozdín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
13. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/29/010/64
0,00 € Obec Kalinovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
13. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/29/010/62
0,00 € Obec České Brezovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
10. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/29/010/70
0,00 € Obec Lentvora Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
9. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/29/010/25
0,00 € Mesto Lučenec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
9. November 2023
Dodatok NP
23/29/054/1357-1
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb AMBRA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
9. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/29/010/54
0,00 € Obec Šávoľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
9. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/29/010/50
0,00 € Obec Prša Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
9. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/29/19B/2-1
0,00 € Fortuna Belina n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
8. November 2023
Dodatok ŠR
23/29/054/2344-1
0,00 € Obec Málinec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
8. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/29/010/68
0,00 € Obec Jelšovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
8. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/29/010/69
0,00 € Obec Pleš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
7. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/29/010/27
0,00 € Obec Točnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec