Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/30/059/8
10 674,35 € Patrícia Halajová - Halajka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
27. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/30/059/9
10 850,40 € Bc. Beáta Herichová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
26. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/30/059/3
10 623,60 € SGT Records - Tomáš Kontra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
26. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/30/059/4
10 171,56 € Tatiana Karabínošová UNIs - Ka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
26. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/30/059/5
12 240,00 € Alojz Gatial-LOGAT Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
26. Február 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/30/059/7
12 257,88 € Reifen Schwarz s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
26. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/30/059/1
11 753,76 € Roman Bobka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
26. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/30/059/6
12 883,92 € Ján Molnár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
22. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/30/059/2
9 267,36 € Mariana Fabová - SALÓN MAJA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
15. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach 2024/20530
Dohoda o splátkovom kalendári 2024/20530
5 600,00 € Juraj Hegedüš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
13. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Dohoda o splátkovom kalendári 2024/18967
571,68 € MgA. Fousková Alena Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
13. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach 2024/19074
Dohoda o splátkovom kalendári 2024/19074
551,34 € Mlynárová Martina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
12. Február 2024
Dohoda o splátkovom kalendári 2024/18549
Dohoda o splátkovom kalendári 2024/18549
3 540,00 € Kubica Beáta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
9. Február 2024
Dodatok ŠR
24/30/054/4-1
0,00 € Obec Turčok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
8. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach 2024/17535
Dohoda o splátkovom kalendári 2024/17535
951,74 € Javorská Martina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
6. Február 2024
Dodatok ŠR
23/30/054/1600-2
0,00 € Obec Muránska Dlhá Lúka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
5. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach 2024/14553
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach 2024/14553
1 065,30 € Buchta Štefan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
1. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach 2024/13610
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach 2024/13610
5 600,00 € Beláni Ondrej Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
31. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2012/2
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2012/2
53 115,12 € BEVIN s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
29. Január 2024
Dohoda o splátkovom kalendári
Dohoda o splátkovom kalendári 2024/11285
1 100,00 € Opiela Štefan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca