Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 21/2024/20/23
4950/2024/LSR
600,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer Miroslav Ciriak
17. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 1/20/160/2024/III.Q odpady
4235/2024/LSR
2 400,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer Worldwood s.r.o.
17. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 10/20/2024/LSR
4812/2024/LSR
6 663,00 € Askony export - import, s.r.o. Krompachy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer
12. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 2-20-2024-3.Q.EAD
4798/2024/LSR
28 080,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer Firma Drobdex – Drobny Jan
12. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 3-20-2024-3.Q.EAD
4799/2024/LSR
38 400,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer Firma TARTAK- GALKA Sp. z.o.o.
11. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 1-20-2024-2.Q-EAD
4769/2024/LSR
17 280,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer Globwood, s.r.o.
11. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 3-20-2024 III.kv.
4778/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer Gemstav Revúca spol. s r. o.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 1/20/2024 III. Kv.
4719/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer Anton Gabaj - DREVOKOV
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 2-20-2024 III.kv.
4720/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer MN Wood Busines s.r.o.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 5/20/2024 III.kv
4721/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer JASE, spol s r.o.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 6-20-2024 III.kv
4722/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer IVORE, s.r.o.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 7-20-2024 III.kv.
4723/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer MAHOLZ s.r.o.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 8-20-2024 III.kv
4724/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer WOOD RT s. r. o.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 11/20/2024 III.kv.
4725/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer DREVOX MJ, s.r.o.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 14-20-2024 III.kv
4727/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer MB 815 s.r.o.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č.15/20/2024 III.Q
4730/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer Intech Slovakia, s.r.o.
9. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 17/2024/20/23
4681/2024/LSR
1 200,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer Ivan Bakoš
9. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 18/2024/20/23
4682/2024/LSR
1 800,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer Ivan Bakoš
9. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 19/2024/20/23
4683/2024/LSR
1 800,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer Ivan Bakoš
9. Júl 2024
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 5/20/Np/2024
3609/2024/LSR
216,51 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer Ing. Martin Sedlák