Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Kúpna zmluva č.17-4089-2023, CRZ 3507/2024/LSR
3507/2024/LSR
179 524,52 € SR-LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Valaliky Industrial Park, s.r.o.
22. Máj 2024
Nájomná zmluva č.NZ/37-3498-2023/GP 26-19, CRZ 3508/2024/LSR
3508/2024/LSR
218,34 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Valaliky Industrial Park, s.r.o.
22. Máj 2024
Nájomná zmluva č.NZ/37-3718-2023/GP 26-19, CRZ 3509/2024/LSR
3509/2024/LSR
5 485,28 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Valaliky Industrial Park, s.r.o.
21. Máj 2024
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv uzatvorená v zmysle ust.§35 zákona č.326/2005 Z.z., o lesoch ( ďalej len dohoda ) CRZ č.5552/2022/LSR, ZML 607/2022
5552/2022/LSR
30,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Košický samosprávny kraj
20. Máj 2024
Kúpna zmluva č.3319/2024/LSR
3319/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ DEKRET Holz, s.r.o.
20. Máj 2024
Kúpna zmluva č.3320/2024/LSR
3320/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ ETAR, s.r.o.
20. Máj 2024
Kúpna zmluva č.3321/2024/LSR
3321/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ ŁUKASZ TRZOP EŁ-DREWNO
20. Máj 2024
Kúpna zmluva č.3427/2024/LSR
3427/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Obec Gemerská Poloma
13. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 3197/2024/LSR
3197/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Silica
13. Máj 2024
Zmluva o dielo č.3151/2024/LSR
3151/2024/LSR
30 613,91 € ProfaTrend, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ
7. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č.358/2024/LSR, číslo zmluvy vypožičiavateľa: 9/2024
Zmluva o výpožičke č. 358/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava
7. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č.359/2024/LSR, číslo zmluvy vypožičiavateľa: 10/2024
Zmluva o výpožičke č. 359/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava
7. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č.361/2024/LSR, číslo zmluvy vypožičiavateľa: 8/2024
Zmluva o výpožičke č. 361/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava
7. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č.363/2024/LSR, číslo zmluvy vypožičiavateľa: 7/2024
Zmluva o výpožičke č. 363/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava
7. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č.365/2024/LSR, číslo zmluvy vypožičiavateľa: 6/2024
Zmluva o výpožičke č. 365/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava
29. Apríl 2024
Nájomná zmluva CRZ č.3024/2024/LSR
3024/2024/LSR
90,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Michal Eližer
29. Apríl 2024
Kúpna zmluva č.2783/2024/LSR
2783/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ FIRMA DROBDEX JAN DROBNY
29. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 3087/2024/LSR
3087/2024/LSR
0,00 € BEKY, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ
29. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 3088/2024/LSR
3088/2024/LSR
0,00 € ETAR, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ
29. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 3089/2024/LSR
3089/2024/LSR
0,00 € K-M-K, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ