Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2017
Nájomná zmluva 865-2017
3823-2017-LSR
3,92 € Ľudmila Veľasová OZ Vranov
24. Marec 2022
ZMLUVA č. 5/OLH/22-31/25
001322/2022/LSR
16,00 € Lesopasienková spoločnosť ROVENKY, pozemkové spoločenstvo Stakčín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Vihorlat
22. Marec 2023
Dohoda o dočasnom uskladnení vyťaženého dreva a prechode po pozemku č. 1/2023/25/03
002028/2023/LSR
53,10 € Urbariát obce pozemkové spoločenstvo Jasenov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
23. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 296/I.7./2023
002033/2023/LSR
0,00 € BIG BLOCK, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
23. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 08/03/2023/25 – Verejná dražba dreva
002034/2023/LSR
0,00 € HOLZ –Import-Export s.r.o LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
23. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 04/03/2023/25 – Verejná dražba dreva
002035/2023/LSR
0,00 € BIG BLOCK, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
23. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 18/03/2023/25 – Verejná dražba dreva
002036/2023/LSR
0,00 € DYAS Slovakia s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
23. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 16/03/2023/25 – Verejná dražba dreva
002037/2023/LSR
0,00 € Furnierwerk Schlautmann GmbH & Co. KG LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
23. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 11/03/2023/25 – Verejná dražba dreva
002038/2023/LSR
0,00 € SF WOOD s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
23. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 17/03/2023/25 – Verejná dražba dreva
002039/2023/LSR
0,00 € Roman Rogala LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
23. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 02/03/2023/25 – Verejná dražba dreva
002040/2023/LSR
0,00 € Ing. Tibor Popovec - TIPO LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
23. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 221/I.6./2023
002032/2023/LSR
0,00 € Holz Suchý s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
23. Marec 2023
Kúpna zmluva
002076/2023/LSR
700,00 € Jakub Čižik LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
22. Marec 2023
Dohoda o dočasnom uskladnení vyťaženého dreva a prechode po pozemku č. 3/2023/25/08
002024/2023/LSR
150,00 € Urbárske, lesné a pasienkové spoločenstvo Pakostov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
22. Marec 2023
Dohoda o dočasnom uskladnení vyťaženého dreva a prechode po pozemku č. 4/2023/25/08
002026/2023/LSR
290,00 € Agro – Košarovce, s.r.o , Mlynská 1436, 093 01 Vranov n/T LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
21. Marec 2023
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu založeného nájomnou zmluvou č. 2/26/Np/2017, CRZ 7049/2014/LSR
001199/2023/LSR
0,00 € JAMESO s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
21. Marec 2023
Zmluva 1/25/Np/2023
001201/2023/LSR
0,00 € LESJAMESO s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
20. Marec 2023
Dohoda o dočasnom uskladnení vyťaženého dreva a prechode po pozemku č. 1 2023 25 08
001913/2023/LSR
300,00 € Urbársky spolok Slovenská Volová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
20. Marec 2023
Dohoda o dočasnom uskladnení vyťaženého dreva a prechode po pozemku č. 2 2023 25 08
001914/2023/LSR
250,00 € Urbárske, lesné a pasienkové spoločenstvo Pakostov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
17. Marec 2023
Kúpna zmluva č 37 01 2023 25
001886/2023/LSR
0,00 € Narratio s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat