Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2017
Nájomná zmluva 865-2017
3823-2017-LSR
3,92 € Ľudmila Veľasová OZ Vranov
24. Marec 2022
ZMLUVA č. 5/OLH/22-31/25
001322/2022/LSR
16,00 € Lesopasienková spoločnosť ROVENKY, pozemkové spoločenstvo Stakčín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Vihorlat
29. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom uskladnení vyťaženého dreva a prechode po pozemku č. 4/2024/25/08
003196/2024/LSR
106,29 € Urbárske, lesné a pasienkové spoločenstvo Pakostov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
19. Február 2024
Dohoda o dočasnom uskladnení vyťaženého dreva a prechode po pozemku č. 1/2024/25/08
001123/2024/LSR
125,00 € Jaroslav Sivý –SIBA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
11. Jún 2024
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB č. 003690/2024/LSR
003690/2024/LSR
35 770,00 € Pavol Balasič - Autodielňa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
10. Jún 2024
N á j o m n á z m l u v a
003317/2024/LSR
315,00 € Obec Krásny Brod LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
10. Jún 2024
N á j o m n á z m l u v a
003559/2024/LSR
61,00 € Ing. Leonard Hvizdoš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
7. Jún 2024
Dohoda o dočasnom uskladnení vyťaženého dreva a prechode po pozemku č. 2/2024/25/03
003747/2024/LSR
48,93 € Urbariát obce pozemkové spoločenstvo Jasenov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
7. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. 117/2024/25/10
003748/2024/LSR
9 455,29 € Pavol Hreha LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
7. Jún 2024
ZMLUVA O DIELO č. 003713/2024/LSR
003713/2024/LSR
4 787,72 € ŠPD Bystré s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
5. Jún 2024
DOHODA O UKONČENÍ RÁMCOVEJ DOHODY č. 043-43/23-26/25/02
003691/2024/LSR
0,00 € Jozef Škvarek LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
5. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 003627 /2024/LSR
003627/2024/LSR
5 610,00 € LINDAX s.r.o LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
4. Jún 2024
Kupna zmluva c 35 02 2024 25
003688/2024/LSR
0,00 € HOLZ –Import-Export s.r.o LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
3. Jún 2024
N á j o m n á z m l u v a
003587/2024/LSR
17,00 € Alexander Krajník – KRAJNÍK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
3. Jún 2024
N á j o m n á z m l u v a
003453/2024/LSR
51,00 € Mgr. Ladislav Gombkötö LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
3. Jún 2024
Dohoda o dočasnom uskladnení vyťaženého dreva a prechode po pozemku č. 5/2024/25/08
003648/2024/LSR
125,00 € Agro Volova s.r.o LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
22. Máj 2024
N á j o m n á z m l u v a
003523/2024/LSR
200,00 € TAMALEX s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
30. Máj 2024
Dohoda
003617/2024/LSR
1 522,00 € Zlata Lappiová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
24. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 34/02/25/2024
003557/2024/LSR
0,00 € MISI s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
22. Máj 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI ZAMESTNANCA
003518/2024/LSR
0,00 € Ing. jana Kubov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat