Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2017
Nájomná zmluva 865-2017
3823-2017-LSR
3,92 € Ľudmila Veľasová OZ Vranov
24. Marec 2022
ZMLUVA č. 5/OLH/22-31/25
001322/2022/LSR
16,00 € Lesopasienková spoločnosť ROVENKY, pozemkové spoločenstvo Stakčín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Vihorlat
20. September 2023
Dohoda o spoločnom užívaní lesnej cesty uzatvorená v zmysle ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka
005556/2023/LSR
110,00 € RNDr. Peter Luca LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
20. September 2023
Kúpna zmluva č. 1105-1107/III.7./2023
005557/2023/LSR
0,00 € EC - Europe Consulting s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
19. September 2023
Dohoda o spoločnom užívaní telesa lesnej cesty a pozemkov pod telesom cesty
004032/2023/LSR
2 250,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
14. September 2023
N á j o m n á z m l u v a
005507/2023/LSR
249,99 € Ing. Peter Fedor LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 1/2023/25/11
005447/2023/LSR
39 827,50 € EKOSYSTÉM M, s.r.o LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
7. September 2023
Dohoda o dočasnom uskladnení vyťaženého dreva a prechode po pozemku č. 8/2023/25/08
005405/2023/LSR
125,00 € Pozemkové spoločenstvo Nižná Sitnica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
31. August 2023
Dohoda o zániku ZMLUVY č. 29/OLH/21-30/26
005336/2023/LSR
0,00 € Martin Fiľko LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
31. August 2023
ZMLUVA č. 29/OLH/23-30/25
005337/2023/LSR
16,00 € Martin Fiľko LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
31. August 2023
Kúpna zmluva
005338/2023/LSR
400,00 € Mgr. Martin Megis LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
28. August 2023
Nájomná zmluva
005305/2023/LSR
83,33 € Patrik Székely LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
23. August 2023
Dohoda o spoločnom užívaní telesa lesnej cesty uzatvorená v zmysle ustanovenia § 51
005263/2023/LSR
510,00 € ZEOLIT, s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
21. August 2023
Zmluva o reklamnej spolupráci
005229/2023/LSR
1 158,61 € C.L.N. Slovakia s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
21. August 2023
Kúpna zmluva č. 962 III 4 2023
005236/2023/LSR
0,00 € EC - Europe Consulting s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
17. August 2023
D o h o d a o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv uzatvorená v zmysle ust. § 35
005004/2023/LSR
1,00 € PhDr. Zlatuša Popaďáková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
14. August 2023
ZMLUVA O DIELO
005043/2023/LSR
Doplnená
23 682,28 € Impakt s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
10. August 2023
MANDÁTNA ZMLUVA č. 005019/2023/LSR
005019/2023/LSR
700,00 € Ing. Kamil Sokyra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
8. August 2023
N á j o m n á z m l u v a
005027/2023/LSR
83,33 € Mikuláš Kotan LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
9. August 2023
N á j o m n á z m l u v a
003683/2023/LSR
1,00 € Ing. Jaroslav Uchaľ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat