Centrálny register zmlúv

Technická inšpekcia, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve zo dňa 6.5.2021
1355/5/2023
0,00 € airo, s.r.o. Technická inšpekcia, a.s.
12. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1635/5/2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1635/5/2022
0,00 € ims, a.s. Technická inšpekcia, a.s.
15. Máj 2023
Rámcová zmluva č. 0714/VSD/2023 na poskytovanie služieb "Úradné skúšky VN"
939/5/2023
0,00 € Technická inšpekcia, a.s. Východoslovenská distribučná, a.s.
3. Máj 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
1102/5/2023
0,00 € M+M s.r.o. Technická inšpekcia, a.s.
2. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A21919259
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Technická inšpekcia, a.s.
2. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A21919259 - D
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Technická inšpekcia, a.s.
28. Apríl 2023
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 194/5/2013
1137/5/2023
0,00 € LEMONT-SLOVAKIA Žilina, s.r.o. Technická inšpekcia, a.s.
21. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku DAR EUSTREAM
02112023
600,00 € Nadácia SPP Technická inšpekcia, a.s.
18. Apríl 2023
Sponzorská zmluva
20230091-00
1 800,00 € NAFTA a.s. Technická inšpekcia, a.s.
5. Apríl 2023
Zmluva o reklamnej spolupráci
824/5/2023
600,00 € Technická inšpekcia, a.s. Veolia Energia Slovensko, a.s.
25. Apríl 2023
Amendment No. 7 to the Contract for provisions of Services
01013/5/2023
0,00 € Technická inšpekcia, a.s. Slovenské elektrárne, a.s.
29. Marec 2023
Darovacia zmluva
726/5/2023
0,00 € Ing. Robert Môcik Technická inšpekcia, a.s.
29. Marec 2023
Zmluva o reklamnej spolupráci
690/5/2023
600,00 € Technická inšpekcia, a.s. Duslo, a.s.
28. Marec 2023
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 00998/5/2020 o overovaní plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení zo dňa 28.10.2020
788/5/2023
0,00 € Technická inšpekcia, a.s. OTIS Výťahy, s.r.o.
4. Apríl 2023
Smlouva o dílo na posouzení celkové sestavy tlakových zařízenjí jednotky výroby Biotenzidů a Ramnolipidů v Evonik Fermas, s.r.o. Slovenská Ľupča
803/5/2023
5 760,00 € Technická inšpekcia, a.s. CB&I s.r.o.
4. Apríl 2023
Smlouva o dílo na ověření bezpečnosti technického zařízení jednotky výroby Biotenzidů a Ramnolipidů v Evonik Fermas, s.r.o. Slovenská Ľupča
802/5/2023
12 720,00 € Technická inšpekcia, a.s. CB&I s.r.o.
17. Marec 2023
Zmluva o výkone funkcie konateľa č. 1/2023
1/2023
0,00 € JUDr. Vladimír Jurík TI Telekom s. r. o.
13. Marec 2023
Licenčná zmluva
442/5/2023
0,00 € EMPIRE SYSTEMS, s.r.o. Technická inšpekcia, a.s.
9. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1638/3/2017 o overovaní plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
865/5/2023
0,00 € Technická inšpekcia, a.s. CHEMOSVIT, a.s.
13. Marec 2023
Zmluva o vykonávaní NDT dohľadu
806/5/2023
360,00 € Technická inšpekcia, a.s. Advanced Solution Engineering s.r.o.