Centrálny register zmlúv

Technická inšpekcia, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
A24075390
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Technická inšpekcia, a.s.
11. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
A24075593
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Technická inšpekcia, a.s.
3. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení reklamy
11808/5/2024
2 500,00 € Novomestský športový klub 1922 Bratislava Technická inšpekcia, a.s.
28. Máj 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
11843/5/2024
0,00 € Landererova 12, s.r.o. Technická inšpekcia, a.s.
28. Máj 2024
Zmluva č. 11322/5/2024 o overovaní plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
11322/5/2024
0,00 € Technická inšpekcia, a.s. PEMA Gas s.r.o.
17. Máj 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
7978/5/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Technická inšpekcia, a.s.
10. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
9751/5/2024
0,00 € ATALIAN SK s. r. o. Technická inšpekcia, a.s.
30. Apríl 2024
Zmluva o dielo
10082/5/2024
0,00 € Perfect Personal s.r.o. Technická inšpekcia, a.s.
6. Máj 2024
Objednávka TI/01/2024/EBO4, EBO3
09161/5/2024
0,00 € Technická inšpekcia, a.s. REAKTORTEST, s.r.o.
22. Apríl 2024
Zmluva o reklamnej spolupráci
20240094-00, 6879/5/2024
1 800,00 € Technická inšpekcia, a.s. NAFTA a.s.
17. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTí FINANČNÉHO PRÍSPEVKU DAR EUSTREAM
01112024
600,00 € Nadácia SPP Technická inšpekcia, a.s.
17. Apríl 2024
DAROVACIA ZMLUVA
0839350/00CRZ
1 800,00 € SLOVNAFT, a.s. Technická inšpekcia, a.s.
19. Apríl 2024
Zmluva o reklamnej spolupráci
5978/5/2024
600,00 € Technická inšpekcia, a.s. Duslo, a.s.
12. Apríl 2024
Zmluva č. 2368/5/2024 o overovaní plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
2368/5/2024
0,00 € Technická inšpekcia, a.s. Flaga spol. s r.o.
16. Apríl 2024
Zmluva o reklamnej spolupráci
8165/5/2024
360,00 € Technická inšpekcia, a.s. Schindler výťahy a eskalátory a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o reklamnej spolupráci
6221/5/2024
600,00 € Technická inšpekcia, a.s. Veolia Energia Slovensko, a.s.
2. Máj 2024
Zmluva o reklamnej spolupráci
7677/5/2024
960,00 € Technická inšpekcia, a.s. SALTEK Slovakia s. r. o.
4. Apríl 2024
Darovacia zmluva
0838152/00CRZ
600,00 € SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. Technická inšpekcia, a.s.
4. Apríl 2024
Zmluva o reklamnej spolupráci
6807/5/2024
600,00 € Technická inšpekcia, a.s. Messer Tatragas, spol. s r.o.
8. Apríl 2024
Zmluva o overovaní plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
5120/5/2024
0,00 € Technická inšpekcia, a.s. RETOO, s. r. o.