Centrálny register zmlúv

Elektronický kontraktačný systém

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z2024991_Z
2 000,00 € OPAlight.SK s.r.o. Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice
23. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241005_Z
119 500,00 € Alanata a. s. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
23. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241028_Z
73 282,80 € HS technology s.r.o. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20241033_Z
1 740,00 € MR SERVIS spol.s r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20241036_Z
1 190,00 € EKORECYKLING Likvibio Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
23. Február 2024
Rámcová dohoda
Z20241068_Z
104 379,00 € Phadia, s.r.o. Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec
23. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241035_Z
2 666,40 € MAKRO spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
23. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241083_Z
547,00 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Štatistický úrad Slovenskej republiky
23. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241090_Z
410,00 € TURON GASTRO s.r.o. Štatistický úrad Slovenskej republiky
23. Február 2024
Kúpna zmluva
Z2024860_Z
1 260,00 € PARAPETROL a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241104_Z
1 059,00 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Štatistický úrad Slovenskej republiky
23. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241114_Z
220 704,00 € MEDITRADE spol. s r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
23. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241118_Z
837,00 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Štatistický úrad Slovenskej republiky
23. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241032_Z
82 890,00 € CSFIT s.r.o. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
23. Február 2024
Rámcová dohoda
Z20241123_Z
73 678,80 € AutoMax Slovakia, s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20241135_Z
21 560,40 € AZ-Lines s. r. o. Stredisko sociálnej starostlivosti
23. Február 2024
Rámcová dohoda
Z20241110_Z
11 520,00 € PULImedical, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
23. Február 2024
Rámcová dohoda
Z20241133_Z
12 312,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
23. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241131_Z
1 786,80 € HS technology s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
23. Február 2024
Rámcová dohoda
Z20241139_Z
69 300,00 € HATRICK, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja