Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/26/060/76
3 209,24 € ADVIK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
22. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/26/054/53
0,00 € Mesto Banská Bystrica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
21. Marec 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/26/054/50
3 974,88 € Obec Brusno Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
21. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/26/054/52
599,00 € Obec Tajov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
21. Marec 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/26/054/48
4 164,16 € GM CORP s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
21. Marec 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/26/054/54
4 164,16 € Fórum života Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
21. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/26/060/39
3 209,24 € IRIS IDENT s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
21. Marec 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/26/010/2
0,00 € Obec Povrazník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
21. Marec 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/26/054/55
4 164,16 € JUDr. Mário Mičák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
20. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/26/060/83
2 139,48 € Revenio s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
20. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/26/19B/3
35 002,26 € GRANIA RSP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
20. Marec 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/26/054/56
0,00 € Okresný úrad Banská Bystrica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
20. Marec 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/26/054/57
0,00 € ENMON APP s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
17. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/26/060/72
8 558,04 € Martin Jasenovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
17. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/26/060/79
4 279,00 € Monika Hutyrová-HM-dizajn Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
17. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/26/060/52
3 209,24 € Atena, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/26/060/82
4 279,00 € Anna Rakytová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/26/060/73
12 837,04 € Tao Scorpi, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
16. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/26/19B/4
4 706,90 € ZEDKO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
15. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/26/060/68
2 038,44 € SI - SI s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica