Centrálny register zmlúv

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 12/OE/2023
12/OE/2023
478,17 € Ján Dubivský Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
31. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/34/060/99
8 558,05 € MCOM-NET s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
31. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/34/060/53
8 558,05 € VRBOVNICA, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
31. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/34/060/88
4 279,02 € Jaroslav Kačmár - KAJA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
31. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/34/19B/12
14 120,70 € Sunrise Group s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
31. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/34/060/85
8 558,05 € SIPASPOL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
31. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/34/060/92
4 279,02 € Janka Bačová - POTRAVINY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
31. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/34/19B/13
28 241,40 € Služby Šarišské Čierne s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/34/060/94
8 558,05 € J.M.J. Pro, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/34/19B/9
23 106,60 € Sociálny podnik mesta Svidník, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/34/060/100
8 558,05 € Bc. Marta Butalová Čurpeková - ASISTENT CENTRUM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
29. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/34/060/33
8 558,05 € Anna Kvokačková - VICTORIA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
29. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/34/060/83
8 558,05 € VILIAM SEMANKO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
29. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/34/060/87
4 279,02 € VEJEX, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
29. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/34/19B/4
15 404,40 € OP Varadka, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
29. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/34/19B/3
30 808,80 € Obecný podnik Kľušov, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
29. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/34/060/70
8 558,05 € Ján Štiavnický Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
29. Marec 2023
Dohoda o skončení Dohody číslo 22/34/054/445 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č. 3 podľa §54
Dohoda o skončení Dohody číslo 22/34/054/445
0,00 € J.M.J. Pro, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
29. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/34/060/95
8 558,05 € JAMADI, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
29. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/34/19B/7
200 257,20 € Integrácia s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov