Centrálny register zmlúv

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2022
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 21/34/54E/468
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 21/34/54E/468
0,00 € Alexander Banda Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
24. Máj 2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/34/54E/3337 zo dňa 23.12.2020
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/34/54E/3337 zo dňa 23.12.2020
0,00 € Andrej Hanisek Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
25. November 2020
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/34/54E/2118 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/34/54E/2118
0,00 € Anna Gočová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
17. Marec 2021
D O H O D A číslo: 21/34/54E/823 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesko
21/34/54E/823
0,00 € CV PRODUCTS s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
22. Marec 2021
D O H O D A číslo: 21/34/54E/988 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesko
21/34/54E/988
0,00 € DANIEL J s. r. o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
6. September 2021
DOHODA o ukončení dohody č. 20/34/54E/2454 zo dňa 10.06.2020
DOHODA o ukončení dohody č. 20/34/54E/2454 zo dňa 10.06.2020
0,00 € Daniel Sabol Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
15. Február 2021
D O H O D A číslo: 21/34/54E/271 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/34/54E/271
0,00 € Dávid Roman Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
25. November 2020
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/34/54E/214 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nes
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/34/54E/214
0,00 € Dominik Majda Dm-Elmon Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
26. Apríl 2021
D O H O D A číslo: 21/34/54E/1598 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
21/34/54E/1598
0,00 € Dušan Sabol Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
17. Marec 2021
D O H O D A číslo: 21/34/54E/967 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesko
21/34/54E/967
0,00 € Effix s. r. o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
15. Marec 2021
D O H O D A číslo: 21/34/54E/815 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pre
21/34/54E/815
0,00 € Emil Tkáč Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
5. Október 2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/34/54E/231 zo dňa 03.02.2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/34/54E/231
0,00 € Erik Hrivniak Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
8. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/1563
Doplnená
0,00 € Eva Šáriová - LIBRA Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
8. December 2020
D O H O D A číslo: 20/34/54E/3093 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
20/34/54E/3093
0,00 € Eva Šmídová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
27. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/1677
Doplnená
0,00 € FLYING DONUT s.r.o Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
1. Marec 2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/34/54E/148 zo dňa 22.04.2020
20/34/54E/148
0,00 € Gabriel Snak Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
19. Január 2022
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/34/54E/70 zo dňa 25.01.2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/34/54E/70 zo dňa 25.01.2021
0,00 € Igor Slivovič LOGIDER Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
11. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/831
Doplnená
0,00 € Ing. Lenka Stecenková - PICCOLINO Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
21. December 2020
D O H O D A číslo: 20/34/54E/3195 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
20/34/54E/3195
0,00 € Ing. Mária Čepihová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
2. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/2152
Doplnená
0,00 € Ing. Otília Rusnáková Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov