Centrálny register zmlúv

Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-113/2024 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-90/2024
VTSÚ-12-113/2024
4 387,80 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie VOP Nováky, a.s.
10. Jún 2024
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-110/2024 podľa programu č. VTSÚ-10-86/2024
VTSÚ-12-110/2024
13 292,62 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie STV GROUP a.s.
7. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby č. VTSÚ-12-102/2024 - výcvik v roku 2024
VTSÚ-12-102/2024
0,00 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 53. prápor poľných služieb Hlohovec
5. Jún 2024
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-111/2024 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-88/2024
VTSÚ-12-111/2024
7 706,88 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
5. Jún 2024
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-112/2024 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-89/2024
VTSÚ-12-112/2024
4 864,12 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
3. Jún 2024
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-105/2024 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-81/2024
VTSÚ-12-105/2024
7 243,48 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
3. Jún 2024
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-106/2024 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-82/2024
VTSÚ-12-106/2024
22 092,12 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
3. Jún 2024
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-107/2024 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-83/2024
VTSÚ-12-107/2024
6 212,34 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
30. Máj 2024
Zmluva o nájme č. ABO-149870/1/2024 - nájom oceľových fliaš, paliet a zväzkov OF za účelom odberu technických plynov.
ABO-149870/1/2024
737,16 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
29. Máj 2024
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-103/2024 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-79/2024
VTSÚ-12-103/2024
Doplnená
27 876,44 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie MSM EXPORT, s.r.o.
24. Máj 2024
Rámcová zmluva o zabezpečení likvidácie odpadových výbušnín č. VTSÚ-12-101/2024
VTSÚ-12-101/2024
0,00 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie PRIVATEX-PYRO s.r.o.
23. Máj 2024
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-100/2024 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-76/2024
VTSÚ-12-100/2024
6 277,46 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie MSM EXPORT, s.r.o.
23. Máj 2024
Contract for Work No. VTSÚ-12-85/2024 - to perform a work
VTSÚ-12-85/2024
17 107,00 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Eurenco Bofors AB
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby č. VTSÚ-12-12/2024 - zabezpečenie a koordinovanie priebehu streleckých podujatí
VTSÚ-12-12/2024
0,00 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Slovenský Zväz Vojakov v Zálohe a športovo-branných aktivít
15. Máj 2024
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-97/2024 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-74/2024
VTSÚ-12-97/2024
6 685,24 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
15. Máj 2024
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-98/2024 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-75/2024
VTSÚ-12-98/2024
3 987,48 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
15. Máj 2024
Zmluva o nájme č. VTSÚ-12-95/2024 - prenájom bytu
VTSÚ-12-95/2024
250,00 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Karol Bajús
13. Máj 2024
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-96/2024 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-73/2024
VTSÚ-12-96/2024
39 750,64 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie VOP Nováky, a.s.
9. Máj 2024
Contract for Work No. VTSÚ-12-91/2024 - to perform a work
VTSÚ-12-91/2024
8 000,00 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Hirtenberger Defence Europe GmbH
7. Máj 2024
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-94/2024 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-72/2024
VTSÚ-12-94/2024
8 719,62 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.