Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2020
20/12/54E/2052
20/12/54E/2052
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Kohajda - MONEX
26. Máj 2020
§54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.2
20/12/54E/2286
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Mgr. Zuzana Tlučková
14. Máj 2020
20/12/§54E/1917
20/12/§54E/1917
Doplnená
0,00 € 20/12/§54E/1917 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
8. Február 2022
Dohoda Opatrenie 1 a 3 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/12/54E/114
0,00 € 4H Group s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
11. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/12/060/70
1 977,28 € A.A. TIP s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
22. Apríl 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/12/054/33
Doplnená
6 812,28 € A.L.A.P. Gastro s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
20. December 2021
Dohoda Opatrenie 1 a 3 rok 2021 október a ďalšie mesiace vznik žiadateľa po 1.2.2021
21/12/54E/2539
0,00 € A&K- Doprava, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
21. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/12/060/119
3 954,56 € AD ACTA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
13. Január 2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 november a ďalšie mesiace
21/12/54E/2557
0,00 € Adam Bosák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
13. Január 2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 november a ďalšie mesiace
21/12/54E/2557
0,00 € Adam Bosák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
28. Január 2021
21/12/54E/294 - Dohoda na opatrenie č. 2
21/12/54E/294
0,00 € Adam Hrdý Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
14. Január 2022
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
A/2/2022
0,00 € Adam Hrdý Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
31. Máj 2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/12/54E/2135
0,00 € Adam Lukáň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
21. December 2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 október a ďalšie mesiace vznik žiadateľa po 1.2.2021
21/12/54E/2521
0,00 € Adam Pavlík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
9. December 2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/12/54E/2447
0,00 € Adrián Matejček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
26. Apríl 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/12/54E/374
339,90 € Adrián Matejček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
29. November 2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/12/54E/2427
0,00 € Adrián Mokoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
14. Marec 2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2022 január
22/12/54E/183
0,00 € Adrián Pišta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
31. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
22/12/060/143
3 954,57 € Adriana Hepnerová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
17. Jún 2020
20/12/54E/3453 - Opatrenie č.2
20/12/54E/3453
Doplnená
0,00 € Adriana Jánošíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza