Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/12/059/69
4 236,20 € Zlatica Šušmáková ZŠ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
29. November 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/12/059/71
4 022,25 € Jozef Baláž Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
29. November 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/12/059/70
4 450,15 € Miroslava Pajtinková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
29. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/12/19B/54-1
0,00 € TREBAXX s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
29. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/12/010/43
0,00 € Obec Malá Čausa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
29. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/12/010/49
0,00 € Obec Lipník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
29. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/12/010/57
0,00 € Obec Veľká Čausa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
29. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/12/010/51
0,00 € Obec Cigeľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
29. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/12/010/47
0,00 € Obec Ráztočno Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
28. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/12/010/56
0,00 € Základná škola, Ulica S. Chalupku 313/14, Prievidza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/12/19B/16-1
0,00 € x pain clinic relax s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
28. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/12/010/40
0,00 € Obec Poruba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/12/19B/35-1
0,00 € TREBAXX s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/12/19B/66-1
0,00 € SYMAX s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/12/19B/19-1
0,00 € Autodiely OMEGA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
28. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/12/010/37
0,00 € Obec Chvojnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
28. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/12/010/38
0,00 € Obec Kľačno Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
28. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/12/010/39
0,00 € Obec Pravenec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
28. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/12/010/36
0,00 € Obec Poluvsie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
28. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/12/010/35
0,00 € Obec Lazany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza