Centrálny register zmlúv

Centrum podpory Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme č. CPBB_ZM_019-2024_2024
CPBB_ZM_019-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky LEKÁR, a.s.
15. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme č. CPBB_ZM_005-2024_2024
CPBB_ZM_005-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora
11. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
CPBB_ZM_023-2024_2024
230,00 € Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme č. CPBB_ZM_003-2024_2024
CPBB_ZM_003-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o.,
8. Apríl 2024
Dohoda o refundácii nákladov
CPBB_ZM_022-2024_2024
0,00 € BYTHERM, s. r. o., Mestský bytový podnik Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. Apríl 2024
Dohoda o urovnaní
CPBB_ZM_025-2024_2024
1 917,44 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dom Matky Terezy n.o.
3. Apríl 2024
Dohoda o splátkach
CPBB_ZM-021-2024_2024
1 044,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Roland Buša
2. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke č. VŠC-7-30/2024-SNM/090125-ZoVp
CPBB_ZM_027-2024_2024
0,00 € SR Vojenské športové centrum Dukla BB Ministerstvo vnútra SR
27. Marec 2024
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE-OHZ4-2024/002778-003
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Zuzana Strelcová
27. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme č. CPBB_ZM_016-2024_2024
CPBB_ZM_016-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
27. Marec 2024
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE-OHZ4-2024/002778-004
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Maroš Liner
27. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní
CPBB_ZM_024-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dominik Zajac
21. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
CPBB_ZM_014-2024_2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina Ministerstvo vnútra SR
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPBB-OMP-2024/001311-006
50 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Richard Žila
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPBB-OMP-2024/001273-006
50 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Michaela Kubajdová
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPBB-OMP-2024/001327-006
50 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Lucia Bajnoková
19. Marec 2024
Zmluva o nájme
CPBB_ZM_009-2024_2024
6 374,52 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dom Matky Terezy n.o.,
19. Marec 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
CPBB_ZM_020-2024_2024
0,00 € VeCom SK, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní
CPBB_ZM_017-2024_2024
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Bc. Monika Bošeľová
11. Marec 2024
ZMLUVA o spolupráci pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pri preprave nadrozmerného nákladu na území Banskobystrického kraja, uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
KRPZ-BB_ZM_0002-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Special Transport euroExpress, s r. o.