Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/08/059/16 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/08/059/16
0,00 € Zlatá priadka, n.o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
25. September 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/08/060/63
7 488,28 € KALDO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
20. September 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/08/19B/23
10 697,52 € Služby Cífer s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
20. September 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/08/059/17
5 331,62 € Dušan Kudláč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
14. September 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/08/059/16
5 391,54 € Zlatá priadka, n.o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
13. September 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/08/059/11 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/08/059/11
0,00 € Zdenko Polák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
13. September 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/08/060/5 o poskytnutie príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/08/060/5
0,00 € Zdenko Polák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
12. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
01/2023/OE
0,00 € Slobodan Laban Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
12. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
02/2023/OE
0,00 € Slobodan Laban Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
12. September 2023
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 3 Dobrovoľnícke činnosti)
23/08/054/103
273,84 € ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE RODINA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
12. September 2023
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 3 Dobrovoľnícke činnosti)
23/08/054/104
547,68 € Centrum pomoci pre rodinu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
4. September 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Trnava
Dodatok č.2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Trnava
0,00 € Slovenská konsolidačná a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
2. August 2023
DOHODA o ukončení dohody č. 23/08/054/53 zo dňa 23.03.2023
DOHODA o ukončení dohody č. 23/08/054/53 zo dňa 23.03.2023
0,00 € Základná škola s materskou školou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
27. Júl 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/08/19B/21
16 602,54 € AMY-PLAST, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
27. Júl 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/08/19B/22
11 296,57 € AMY-PLAST, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
25. Júl 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/08/060/12 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/08/060/12
0,00 € Jana Toronyi - Kamenárstvo Mohyla Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
14. Júl 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/08/19B/12-1
0,00 € Služby Cífer s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
11. Júl 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/08/059/15
6 854,94 € Andrej Spál - Drevený svet Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
7. Júl 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/08/19B/20
12 494,70 € DUO WORK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
28. Jún 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/08/059/14
6 315,84 € Petra Kavalcová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava