Centrálny register zmlúv

Fond na podporu umenia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-522-04667
23-522-04667
2 654,00 € Hradné múzeum vo Fiľakove Fond na podporu umenia
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-522-04668
23-522-04668
2 173,00 € Hradné múzeum vo Fiľakove Fond na podporu umenia
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-532-04675
23-532-04675
12 000,00 € Východoslovenská galéria Fond na podporu umenia
30. November 2023
Z M L U V A o poskytovaní služieb BOZP, OPP a PZS s paušálom
FPU-2023/ZM/04
1 440,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Fond na podporu umenia
10. November 2023
Zmluva o dielo a o zachovávaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
FPU-2023/ZM/03
0,00 € Mgr. Filip Likavčan Fond na podporu umenia
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-164-03623
23-164-03623
3 300,00 € CINEFIL Fond na podporu umenia
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-165-03235
23-165-03235
3 000,00 € ArtRent s. r. o. Fond na podporu umenia
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-165-03247
23-165-03247
5 000,00 € ArtRent s. r. o. Fond na podporu umenia
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-165-03711
23-165-03711
3 000,00 € Creative Industry Košice, n.o. Fond na podporu umenia
23. Október 2023
ZMLUVA O BEZODPLATNOM PRENÁJME ORIGINÁLOV DIEL VÝTVARNÉHO UMENIA
FPU-2023/ZM/02
0,00 € White & Weiss, s.r.o. Fond na podporu umenia
4. Október 2023
Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-155-03356
18-155-03356/DSK
0,00 € Slovesnké centrum PEN Fond na podporu umenia
4. Október 2023
Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-158-00785
19-158-00785/DSK
0,00 € Slovenské centrum PEN Fond na podporu umenia
4. Október 2023
Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-155-03321
18-155-03321/DUZ
0,00 € Slovenské centrum PEN Fond na podporu umenia
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-165-03728
23-165-03728
1 000,00 € Creative Industry Košice, n.o. Fond na podporu umenia
3. Október 2023
Výpoveď zo Zmluvy o nájme originálov diel výtvarného umenia
FPU-2023/ZM/01
0,00 € White & Weiss, s.r.o. Fond na podporu umenia
3. Október 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ SÚKROMNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA ÚCELY PRACOVNEJ CESTY NA ŽIADOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA
FPU-2023/DoPSMV/1
0,00 € Lucia Csajka Fond na podporu umenia
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-116-03907
23-116-03907
2 300,00 € Harry Teater, o. z. Fond na podporu umenia
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-122-04296
23-122-04296
17 000,00 € FEYNMEN Fond na podporu umenia
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-122-04454
23-122-04454
21 000,00 € BOD.Y občianske združenie Fond na podporu umenia
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-124-04295
23-124-04295
6 500,00 € FEYNMEN Fond na podporu umenia