Centrálny register zmlúv

Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v rámci programu SASPRO 2 č. 1237/02/03
5/2024
0,00 € Slovenská akadémia vied Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
9. Február 2024
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2023
3/2023
0,00 € Slovenské filozofické združenie pri SAV Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
8. Február 2024
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2024
4/2024
0,00 € Slovenské filozofické združenie pri SAV Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
17. Január 2024
Zmluva na dodávku výrobku: Filozofia ročník 2024
2/2024
0,00 € Expresta, s. r. o. Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
17. Január 2024
Dohoda o spolupráci
3/2024
0,00 € Hotel Danubia Gate Dunajská brána, s. r. o. Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
1/2024
877 681,00 € Slovenská akadémia vied Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
15/2023
4 200,00 € BILDAN, s. r. o. Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
29. November 2023
Zmluva o poskytovaní odborných služieb
14/2023
2 200,00 € BILDAN, s. r. o. Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
28. November 2023
Príkazná zmluva
PrZ 18/2023
103,50 € Martin Brabec Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
28. November 2023
Príkazná zmluva
PrZ 19/2023
103,50 € Marek Hrubec Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
20. November 2023
Kúpna zmluva
13/2023
31,00 € Slovak Telekom, a. s. Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
3. Október 2023
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
11/2023
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
3. Október 2023
Licenční smlouva
12/2023
3 000,00 € Nakladatelství Jakub Hlaváček - Malvern Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
18. September 2023
Príkazná zmluva
PrZ 16/2023
100,00 € Prof. PhDr. Tomáš Nejezchleba, PhD. Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
18. September 2023
Príkazná zmluva
PrZ 17/2023
100,00 € Michal Chabada Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
4. September 2023
Príkazná zmluva
PrZ 15/2023
158,08 € André Scala Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
31. Júl 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV_22_0323
10/2023
46 491,00 € Kempelenov inštitút inteligentných technológií Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
23. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0323
9/2023
200 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
21. Júl 2023
Príkazná zmluva
PrZ 14/2023
705,72 € Graham George Priest Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
19. Júl 2023
Príkazná zmluva
PrZ 11/2023
233,40 € Sondra Bacharach Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.