Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2023
Kúpna zmluva
121004
0,00 € RAJO, s.r.o. Základná škola, Staničná 13, Košice
7. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_328
0,00 € Národný iinštitút vzdelávania a mládeže Základná škola, Staničná 13, Košice
21. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_328 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_328
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola
23. Jún 2023
dodatok č. 2/2023 k zmluve č. 911/2021
dodatok č. 2/2023 k zmluve č. 911/2021
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Staničná 13, Košice
19. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 3248032023
3248032023
430,00 € Róbert Dzúrik - VIVA Základná škola, Staničná 13, Košice
19. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 3248042023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 3248042023
398,00 € Róbert Dzúrik - VIVA Základná škola, Staničná 13, Košice
9. Jún 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 2/2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č.2/2023
0,00 € Daniel Demeter Základná škola, Staničná 13, Košice
9. Jún 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 1/2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 1/2023
0,00 € Eva Kappelová Základná škola, Staničná 13, Košice
25. Máj 2023
Výpoveď zmluvy o krátkodobom nájme nebytových priestoroch
3248082012
76,60 € DAVITAL, s.r.o. Základná škola, Staničná 13, Košice
25. Máj 2023
Výpoveď zmluvy o krátkodobom nájme nebytových priestoroch
3248072012
109,20 € DAVITAL, s.r.o. Základná škola, Staničná 13, Košice
25. Máj 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 231/2005 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
2023000333
0,00 € Mesto Košice Základná škola, Staničná 13, Košice
25. Máj 2023
Dodatok č. 5 k zmluve č. 230/2005 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy
Dodatok č. 5 k zmluve č. 230/2005 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy
0,00 € Mesto Základná škola, Staničná 13, Košice
17. Máj 2023
dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 911/2021
dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 911/2021
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Staničná 13, Košice
12. Máj 2023
Zmluva o obstaraní zájazdu
zo dňa 21.04.2023
4 700,00 € FINERG INTERNATIONAL s.r.o., Hotel Forton Základná škola, Staničná 13, Košice
9. Máj 2023
Zmluva o obstaraní zájazdu
zo dňa 09.05.2023
2 400,00 € METRONEX s.r.o., hotel***Kamei Základná škola, Staničná 13, Košice
2. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
3248022023
550,00 € Róbert Dzúrik - VIVA Základná škola, Staničná 13, Košice
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí verejných služieb a Zmluva o predaji zariadenia
1014410700
0,00 € Slovak telekom, a.s. Základná škola, Staničná 13, Košice
13. Apríl 2023
dodatok č. 1 k Zmluve č. 08/2019 o poskytnutí služieb v oblasti verejného obstarávania
dodatok č. 1 k Zmluve č. 08/2019 o poskytnutí služieb v oblasti verejného obstarávania
0,00 € Stredisko služieb škole Základná škola, Staničná 13, Košice
15. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20231641_Z
39 999,00 € Ľubomír Christov - VARDAR - EXPORT - IMPORT Základná škola Staničná 13
15. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20231645_Z
28 000,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Staničná 13