Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Január 2018
Zmluva č.7/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2018/ŠVPS/RPP 7/PP/2018
0,00 € MVDr. Milan Mudrák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.8/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
8/2018/ŠVPS/RPP 8/PP/2018
0,00 € MVDr. Viliam Ovšonka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.9/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
9/2018/ŠVPS/RPP 9/PP/2018
0,00 € MVDr. Ján Palár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.10/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
10/2018/ŠVPS/RPP 10/PP/2018
0,00 € MVDr. Vladislav Palenčár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.11/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
11/2018/ŠVPS/RPP 11/PP/2018
0,00 € MVDr. Ján Paštéka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.12/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
12/2018/ŠVPS/RPP 12/PP/2018
0,00 € MVDr. Jozef Pitoňák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.13/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
13/2018/ŠVPS/RPP 13/PP/2018
0,00 € MVDr. Daniel Podolínsky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.14/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
14/2018/ŠVPS/RPP 14/PP/2018
0,00 € MVDr. Miroslav Polánek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.15/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
15/2018/ŠVPS/RPP 15/PP/2018
0,00 € MVDr. Milan Rovder Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.16/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
16/2018/ŠVPS/RPP 16/PP/2018
0,00 € MVDr. Jozef Schwartz Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.17/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
17/2018/ŠVPS/RPP 17/PP/2018
0,00 € MVDr. Pavol Šimonovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.18/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
18/2018/ŠVPS/RPP 18/PP/2018
0,00 € MVDr. Tibor Vozár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. Január 2018
Zmluva č.19/PP/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
19/2018/ŠVPS/RPP 19/PP/2018
0,00 € MVDr. Jaroslav Želonka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Február 2018
Kolektívna zmluva na rok 2018
20/2018/ŠVPS/RPP KOLEKTÍVNA ZMLUVA
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pri Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Poprad Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
10. Máj 2018
Zmluva č. 1vč./PP/2018 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2018 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
21/2018/ŠVPS/RPP 1vč./PP/2018
0,00 € SZV ZO Levoča Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
10. Máj 2018
Zmluva č. 2vč./PP/2018 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2018 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
22/2018/ŠVPS/RPP 2vč./PP/2018
0,00 € Klčovský včelársky spolok Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
10. Máj 2018
Zmluva č. 3vč./PP/2018 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2018 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
23/2018/ŠVPS/RPP 3vč./PP/2018
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Vysoké Tatry Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
10. Máj 2018
Zmluva č. 4vč./PP/2018 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2018 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
24/2018/ŠVPS/RPP 4vč./PP/2018
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Poprad Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
10. Máj 2018
Zmluva č. 5vč./PP/2018 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2018 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
25/2018/ŠVPS/RPP 5vč./PP/2018
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Kežmarok Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
10. Máj 2018
Zmluva č. 6vč./PP/2018 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2018 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
26/2018/ŠVPS/RPP 6vč./PP/2018
0,00 € ZDRUŽENIE VČELÁROV Východného Slovenska - regiónu Spiš 059 95 Toporec Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad