Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2020
Zmluva č. 3/PP/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
3/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Karol Kaňa Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
13. Január 2020
Zmluva č. 4/PP/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
4/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Jozef Keller Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
13. Január 2020
Zmluva č. 5/PP/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
5/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Dušan Kresťanko Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
13. Január 2020
Zmluva č. 6/PP/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
6/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Stanislav Lorencovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
13. Január 2020
Zmluva č. 7/PP/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
7/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Milan Mudrák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
13. Január 2020
Zmluva č. 8/PP/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
8/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Viliam Ovšonka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
13. Január 2020
Zmluva č. 9/PP/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
9/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Ján Palár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
13. Január 2020
Zmluva č. 10/PP/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
10/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Vladislav Palenčár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
13. Január 2020
Zmluva č. 11/PP/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
11/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Jozef Pitoňák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
13. Január 2020
Zmluva č. 12/PP/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
12/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Daniel Podolínsky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
13. Január 2020
Zmluva č. 13/PP/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
13/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Miroslav Polánek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
13. Január 2020
Zmluva č. 15/PP/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
14/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Jozef Schwartz Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
13. Január 2020
Zmluva č. 16/PP/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
15/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Pavol Šimonovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
13. Január 2020
Zmluva č. 17/PP/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
16/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Tibor Vozár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
13. Január 2020
Zmluva č. 18/PP/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
17/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Jaroslav Želonka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
30. Január 2020
Zmluva o poskytovaní služieb č. 37/2020/ŠVPÚ/GR
18/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
30. Január 2020
Kolektívna zmluva na rok 2020
19/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pri Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Poprad Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
11. Február 2020
Zmluva č. 14/PP/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
20/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Milan Rovder Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
3. Apríl 2020
Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živočíšnych produktov č. 31105932
21/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € ASANÁCIA, s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
20. Apríl 2020
Zmluva č. 1vč/PP/2020 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2020 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 22/2020/ŠVPS/RPP Zmluva č. 1vč./PP/2020
22/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € SZV ZO Levoča Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad