Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2021
Zmluva č. 4/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 4/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva č. 4/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 4/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Jozef Keller Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
4. Január 2021
Zmluva č. 5/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 5/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva č. 5/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 5/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Dušan Kresťanko Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
4. Január 2021
Zmluva č. 7/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 7/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva č. 7/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 7/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Milan Mudrák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
4. Január 2021
Zmluva č. 8/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 8/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva č. 8/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 8/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Viliam Ovšonka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
4. Január 2021
Zmluva č. 9/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 9/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva č. 9/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 9/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € MVdr. Ján Palár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
4. Január 2021
Zmluva č. 10/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 10/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva č. 10/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 10/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Vladislav Palenčár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
4. Január 2021
Zmluva č. 11/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 11/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva č. 11/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 11/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Jozef Pitoňák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
4. Január 2021
Zmluva č. 12/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 12/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva č. 12/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 12/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Daniel Podolinský Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
4. Január 2021
Zmluva č. 13/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 13/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva č. 13/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 13/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Miroslav Polanek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
4. Január 2021
Zmluva č. 14/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 14/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva č. 14/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 14/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Pavol Duroň Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
4. Január 2021
Zmluva č. 15/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 15/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva č. 15/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 15/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Jozef Schwartz Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
4. Január 2021
Zmluva č. 16/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 16/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva č. 16/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 16/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Pavol Šimonovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
4. Január 2021
Zmluva č. 17/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 17/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva č. 17/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 17/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Tibor Vozár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
4. Január 2021
Zmluva č. 18/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 18/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva č. 18/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 18/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Jaroslav Želonka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Január 2021
Nájomná zmluva č. 1/2020 19/2021/ŠVPS/RPP
Nájomná zmluva č. 1/2020 19/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Levoča Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
26. Január 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2021/ŠVPS/RPP
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
26. Január 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 21/2021/ŠVPS/RPP
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 21/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
26. Január 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 22/2021/ŠVPS/RPP
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 22/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
26. Január 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2021/ŠVPS/RPP
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
26. Január 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2021/ŠVPS/RPP
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad