Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 25/2021/ŠVPS/RPP
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 25/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
26. Január 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2021/ŠVPS/RPP
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
16. Február 2021
Kolektívna zmluva na rok 2021 27/2021/ŠVPS/RPP
Kolektívna zmluva na rok 2021 27/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pri Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Poprad Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
31. Marec 2021
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-25/2021/E-SMŠ 28/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-25/2021/E-SMŠ 28/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Apríl 2021
Zmluva č. 1vč/PP/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2021 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 29/2021/ŠVPS/RPP Zmluva č. 1vč./PP/2021
Zmluva č. 1vč/PP/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2021 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 29/2021/ŠVPS/RPP Zmluva č. 1vč./PP/2021
0,00 € Základná včelárska organizácia SZV ZO Levoča Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Apríl 2021
Zmluva č. 2vč/PP/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2021 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 30/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva č. 2vč/PP/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2021 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 30/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € Základná včelárska organizácia: Klčovský včelársky spolok Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Apríl 2021
Zmluva č. 3vč/PP/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2021 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 31/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva č. 3vč/PP/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2021 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 31/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € Základná včelárska organizácia: Slovenský zväz včelárov ZO Vysoké Tatry Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Apríl 2021
Zmluva č. 4vč/PP/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2021 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 32/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva č. 4vč/PP/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2021 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 32/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € Základná včelárska organizácia: Slovenský zväz včelárov ZO Poprad Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Apríl 2021
Zmluva č. 5vč/PP/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2021 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 33/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva č. 5vč/PP/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2021 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 33/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € Základná včelárska organizácia Asociácia včelárov Slovenska ZO Kežmarok Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Apríl 2021
Zmluva č. 6vč/PP/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2021 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 34/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva č. 6vč/PP/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2021 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 34/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZDRUŽENIE VČELÁROV Východného Slovenska - regiónu Spiš 059 95 Toporec Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
28. Apríl 2021
Havarijné poistenie motorových vozidiel - Poistná zmluva č. 6612015075 - 38/2021/ŠVPS/RPP
Havarijné poistenie motorových vozidiel - Poistná zmluva č. 6612015075 - 38/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
17. Máj 2021
Havarijné poistenie motorových vozidiel - Poistná zmluva č. 6612783293 - 39/2021/ŠVPS/RPP
Havarijné poistenie motorových vozidiel - Poistná zmluva č. 6612783293 - 39/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
18. Máj 2021
Nájomná zmluva č. 2/2020 40/2021/ŠVPS/RPP
Nájomná zmluva č. 2/2020 40/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € Mgr. Tomáš Koterba Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
28. Máj 2021
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-75/2021/E-SMŠ 41/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-75/2021/E-SMŠ 41/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Apríl 2021
Zmluva č. 7vč/PP/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2021 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 35/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva č. 7vč/PP/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2021 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 35/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € Základná včelárska organizácia Slovenský zväz včelárov ZO Spišská Stará Ves Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Apríl 2021
Zmluva č. 8vč/PP/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2021 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 36/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva č. 8vč/PP/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2021 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 36/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € Základná včelárska organizácia Slovenský zväz včelárov ZO Spišské Bystré Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Apríl 2021
Zmluva č. 9vč/PP/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2021 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 37/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva č. 9vč/PP/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2021 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 37/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € Základná včelárska organizácia: Združenie včelárov Východného Slovenska - Regiónu SPIŠ Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
21. Jún 2021
Dodatok č. 2 ku Zmluve o odvoze a neškodnom odstránení VŽP č. 31102657 42/2021/ŠVPS/RPP
Dodatok č. 2 ku Zmluve o odvoze a neškodnom odstránení VŽP č. 31102657 42/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € VAS s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
29. Jún 2021
Havarijné poistenie motorových vozidiel - Poistná zmluva č. 6613690208 - 43/2021/ŠVPS/RPP
Havarijné poistenie motorových vozidiel - Poistná zmluva č. 6613690208 - 43/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
23. August 2021
Havarijné poistenie motorových vozidiel - Poistná zmluva č. 6614710290 - 44/2021/ŠVPS/RPP
Havarijné poistenie motorových vozidiel - Poistná zmluva č. 6614710290 - 44/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad