Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny 13237410 45/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva o združenej dodávke elektriny 13237410 45/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
6. December 2021
Havarijné poistenie motorových vozidiel - Poistná zmluva č. 6616411868 - 46/2021/ŠVPS/RPP
Havarijné poistenie motorových vozidiel - Poistná zmluva č. 6616411868 - 46/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. December 2021
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-113/2021/E-SMŠ - 47/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-113/2021/E-SMŠ - 47/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
31. December 2021
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poistka č. 6616607967 48/2021/ŠVPS/RPP
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poistka č. 6616607967 48/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
31. December 2021
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poistka č. 6616607799 49/2021/ŠVPS/RPP
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poistka č. 6616607799 49/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
31. December 2021
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poistka č. 6616607473 50/2021/ŠVPS/RPP
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poistka č. 6616607473 50/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
31. December 2021
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poistka č. 6616607449 51/2021/ŠVPS/RPP
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poistka č. 6616607449 51/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
31. December 2021
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poistka č. 6616608003 52/2021/ŠVPS/RPP
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poistka č. 6616608003 52/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
31. December 2021
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poistka č. 6616607131 53/2021/ŠVPS/RPP
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poistka č. 6616607131 53/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
2. Február 2022
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 č. 1/PP/2022
1/PP/2022
0,00 € MVDr. Karol Baránek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
2. Február 2022
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 č. 2/PP/2022
2/PP/2022
0,00 € MVDr. Andrea Chudíková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
2. Február 2022
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 č. 3/PP/2022
3/PP/2022
0,00 € MVDr. Karol Kaňa Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
2. Február 2022
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 č. 4/PP/2022
4/PP/2022
0,00 € MVDr. Jozef Keller Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
2. Február 2022
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 č. 5/PP/2022
5/PP/2022
0,00 € MVDr. Dušan Kresťanko Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
2. Február 2022
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 č. 6/PP/2022
6/PP/2022
0,00 € MVDr. Stanislav Lorencovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
2. Február 2022
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 č. 7/PP/2022
7/PP/2022
0,00 € MVDr. Milan Mudrák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
2. Február 2022
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 č. 8/PP/2022
8/PP/2022
0,00 € MVDr. Viliam Ovšonka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
2. Február 2022
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 č. 9/PP/2022
9/PP/2022
0,00 € MVDr. Ján Palár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
2. Február 2022
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 č. 10/PP/2022
10/PP/2022
0,00 € MVDr. Vladislav Palenčár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
2. Február 2022
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 č. 11/PP/2022
11/PP/2022
0,00 € MVDr. Jozef Pitoňák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad