Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Košice - okolie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Dodatok č.1 k ZMLUVE o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a zapojení úradu do centrálneho systému evidencie poplatkov
88/4/2024 KS
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie
2. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-10/2024/E-SMŠ
87/2/2024 KS
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie
28. Marec 2024
Zmluva č. 01/2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
80/2/2024 KS
0,00 € Bc. Michal Šimko Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie
28. Marec 2024
Zmluva č. 02/2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
81/2/2024 KS
0,00 € Regionálne združenie včelárov Východného Slovenska Košice, Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie
28. Marec 2024
Zmluva č. 03/2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
82/2/2024 KS
0,00 € ZO SZV - Moldava nad Bodvou Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie
28. Marec 2024
Zmluva č. 04/2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
83/2/2024 KS
0,00 € MVDr. Jana Toporová Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie
28. Marec 2024
Zmluva č. 05/2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
84/2/2024 KS
0,00 € Pavol Krupár Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie
28. Marec 2024
Zmluva č. 06/2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
85/2/2024 KS
0,00 € Milan Tóth Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie
28. Marec 2024
Zmluva č. 07/2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
86/2/2024 KS
0,00 € Dušan Dudjak Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie
26. Marec 2024
Zmluva o výpožičke 42/2024 uzatvorená v súlade s ust.§659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
77/2/2024 KS
0,00 € Poľovnícke združenie Poľana so sídlom v Ďurkove Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie
26. Marec 2024
Zmluva o výpožičke 43/2024 uzatvorená v súlade s ust.§659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
78/2/2024 KS
0,00 € Poľovnícky spolok Kráľovce Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie
26. Marec 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. Z-11/2024/E-SMŠ-V
79/2/2024 KS
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie
18. Marec 2024
Zmluva o výpožičke 31/2024 uzatvorená v súlade s ust.§659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
75/2/2024 KS
0,00 € Poľovnícke združenie Breza Rešica Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie
18. Marec 2024
Zmluva o výpožičke 54/2024 uzatvorená v súlade s ust.§659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
76/2/2024 KS
0,00 € POZ Lesnica Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie
14. Marec 2024
Zmluva o výpožičke 12/2024 uzatvorená v súlade s ust.§659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
67/2/2024 KS
0,00 € Poľovnícke združenie Veterník Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie
14. Marec 2024
Zmluva o výpožičke 17/2024 uzatvorená v súlade s ust.§659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
68/2/2024 KS
0,00 € PZ TATRAKON Kecerovce Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie
14. Marec 2024
Zmluva o výpožičke 47/2024 uzatvorená v súlade s ust.§659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
69/2/2024 KS
0,00 € Poľovnícka organizácia - DUBOK Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie
14. Marec 2024
Zmluva o výpožičke 10/2024 uzatvorená v súlade s ust.§659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
70/2/2024 KS
0,00 € Združenie poľovníkov Olšava Ruskov Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie
14. Marec 2024
Zmluva o výpožičke 19/2024 uzatvorená v súlade s ust.§659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
71/2/2024 KS
0,00 € Poľovnícke združenie Skala Rankovce Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie
14. Marec 2024
Zmluva o výpožičke 1/2024 uzatvorená v súlade s ust.§659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
72/2/2024 KS
0,00 € PZ 29. august Olšovany Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie