Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-29/2024/E-SMŠ
Z-29/2024/E-SMŠ
904,80 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
3. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A24041157
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
30. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a zapojenia úradu do centrálneho systému evidencie poplatkov
Dodatok č.1 k Zmluve o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a zapojenia úradu do centrálneho systému evidencie poplatkov
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
24. Apríl 2024
ProFi Extra poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2409512685
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
27. Marec 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. Z-32/2024/E-SMŠ-V
Z-32/2024/E-SMŠ-V
1 632,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
27. Marec 2024
Dohoda o splátkach
Dohoda o splátkach
2 500,00 € Viawork.eu, s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
28. December 2023
Kolektívna zmluva na rok 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
0,00 € SLOVES Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry ZO Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
29. December 2023
Zmluva č. 20/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
20/2024
0,00 € MVDr. Marcela Glezgová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
28. December 2023
Zmluva č. 1/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
1/2024
0,00 € MVDr. Vladimír Bašnák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
28. December 2023
Zmluva č. 2/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
2/2024
0,00 € MVDr. Michal Belák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
28. December 2023
Zmluva č. 3/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
3/2024
0,00 € MVDr. Emil Gaman Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
28. December 2023
Zmluva č. 6/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
6/2024
0,00 € MVDr. Jozef Košík Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
28. December 2023
Zmluva č. 4/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
4/2024
0,00 € MVDr. Tomáš Hegeduš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
28. December 2023
Zmluva č. 5/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
5/2024
0,00 € MVDr. Ivan Kohút Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
28. December 2023
Zmluva č. 7/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2024
0,00 € MVDr. Marta Kuchařová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
28. December 2023
Zmluva č. 8/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
8/2024
0,00 € MVDr. Štefan Kuťka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
28. December 2023
Zmluva č. 9/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
9/2024
0,00 € MVDr. Juraj Mendel Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
28. December 2023
Zmluva č. 10/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
10/2024
0,00 € MVDr. Ivan Ondriaš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
28. December 2023
Zmluva č. 11/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
11/2024
0,00 € MVDr. Jozef Paulen Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
28. December 2023
Zmluva č. 12/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
12/2024
0,00 € MVDr. Vladimír Petráš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza