Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-28/2024/E-SMŠ
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-28/2024/E-SMŠ
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa SR Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra
11. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a zapojení úradu do centrálneho systému evidencie poplatkov
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a zapojení úradu do centrálneho systému evidencie poplatkov
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra
11. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. Z-17/2024/E-SMŠ-V
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. Z-17/2024/E-SMŠ-V
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra
11. Apríl 2024
Zmluva SZV č. 1/2024
Zmluva SZV č. 1/2024
0,00 € Základná včelárska organizácia : ZO SZV Nitra Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra
11. Apríl 2024
Zmluva SZV č. 3/2024
Zmluva SZV č. 3/2024
0,00 € Základná včelárska organizácia : ZO SZV Vráble Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra
11. Apríl 2024
Zmluva SZV č. 2/2024
Zmluva SZV č. 2/2024
0,00 € Základná včelárska organizácia : ZO SZV Zlaté Moravce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra
3. Apríl 2024
Dodatok č. 12 k Nájomnej zmluve č.1/2013 uzatvorenej dňa 8.1.2013 v zmysle zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Dodatok č.12 k Nájomnej zmluve č.1/2013
0,00 € HSH Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra
3. Apríl 2024
Zmluva č.1076/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č.1076/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Ľuboš Antalič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra
3. Apríl 2024
Zmluva č.0663/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č.0663/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Miroslav Baláž Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra
3. Apríl 2024
Zmluva č.1767/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č.1767/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Richard Fazekaš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra
3. Apríl 2024
Zmluva č.0051/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č.0051/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Jozef Kalus Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra
3. Apríl 2024
Zmluva č.1131/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č.1131/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Leila Kichi, PhD. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra
3. Apríl 2024
Zmluva č.0457/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č.0457/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Miloš Chum Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra
3. Apríl 2024
Zmluva č.1901/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č.1901/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Miroslav Kocifaj Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra
3. Apríl 2024
Zmluva č.0818/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č.0818/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Ivan Kostúr Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra
3. Apríl 2024
Zmluva č.0053/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č.0053/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Štefan Kuťka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra
3. Apríl 2024
Zmluva č.1505/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č.1505/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Martin Miňo Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra
3. Apríl 2024
Zmluva č.0657/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č.0657/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
0,00 € AKFAM s.r.o. v zastúpení MVDr. Martin Palkovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra
3. Apríl 2024
Zmluva č.1307/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č.1307/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Dušan Palatický Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra
3. Apríl 2024
Zmluva č.0660/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č.0660/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Róbert Rathouský Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra