Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP


Dátum podpisu:
Dátum zverejnenia:27.06.2017 10:14
Dátum účinnosti:28.06.2017
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma na zmluve:420 516,76 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:DODATOK č. 2
Obstarávateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávateľ:Obec Brestovany
Názov dodatku:Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Názov dodatku:Zmluvné strany sa z dôvodu aktualizácie zmluvy, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) a Prílohy č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obs
      Zobrazenia: 0x