Centrálny register zmlúv

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2024
Servisná zmluva
DZ072024
0,00 € BTL Slovakia s. r. o. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
5. Február 2024
Dodatok č. 15 k Prevádzkovej servisnej zmluve č.2/2003/SNOP
DZ052024
0,00 € TatraSoft Group s.r. o. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
5. Február 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
DZ062024
0,00 € MUDr. Jaroslav Olexík Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
26. Január 2024
Kúpna zmluva - rámcová
DZ042024
0,00 € VIDRA a spol. s r. o. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
23. Január 2024
Zmluva o spolupráci
DZ032024
0,00 € Allio s. r. o. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
15. Január 2024
Kúpna zmluva - rámcová
DZ022024
0,00 € Euro Office+, s.r. o. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
10. Január 2024
Kúpna zmluva - rámcová
DZ502023
0,00 € INTRAVENA s.r.o. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
10. Január 2024
Súhrnný návrh poistnej zmluvy č. 511088336
DZ012024
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
21. Júl 2023
Odberový diagram na dodávku a odber tepla
DZ272023
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
14. December 2023
Zmluva č. 2023/12-18 o poskytnutí licencie na používanie software, jeho aktualizácii a aktualizačnom poplatku
DZ452023
0,00 € SOFTPROGRES s. r. o. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
19. December 2023
Zmluva č. 114500865 o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
DZ462023
0,00 € SATRO s.r. o. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
21. December 2023
Zmluva o dodávke tepelnej energie a teplej úžitkovej vody
DZ482023
0,00 € Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
29. December 2023
Dohoda o odškodnení
DZ492023
0,00 € NEVIA, SE Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
19. December 2023
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu
DZ472023
0,00 € PhDr. Silvia Kovaľová, PhD. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
13. December 2023
Zmluva o poskytovaní služby "Školenia fyzický vstup alebo on-line prístup"
DZ442023
0,00 € CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
6. December 2023
Darovacia zmluva
DZ402023
0,00 € MUDr. Odrášková Lenka Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
6. December 2023
Darovacia zmluva
DZ412023
0,00 € Andrea Uhnáková Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
6. December 2023
Darovacia zmluva
DZ422023
0,00 € Aneta Mitliková Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
6. December 2023
Zmluva o dielo
DZ432023
0,00 € Kvetoslava Kurtišová Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
4. December 2023
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2024
DZ392023
0,00 € MH Teplárenský holding, a. s. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.